Menu główne

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie do budowy podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Plakat informacyjny
Date of publication: 
25.11.2022
Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie do budowy podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Gmina Miasto Zgierz realizuje zadanie pn. "Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja III" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 70% kosztów, jednak nie więcej niż 2500,00 zł netto /1 RLM (RLM – równoważna liczba mieszkańców. Dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że pobyt 1 mieszkańca przedstawia wskaźnik RLM w wysokości równej 1, a dla osób czasowo przebywających – proporcjonalnie do okresu ich pobytu).

Prezydent Miasta Zgierza ogłosił dodatkowy termin naboru wniosków o dofinansowanie do budowy podłączenia budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na podłączenie budynku mieszkalnego (w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) do zbiorczego systemu kanalizacji w latach 2022-2023 mogą składać wniosek o dofinansowanie w terminie od 28 listopada 2022 r. do 13 stycznia 2023 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II nr 16 (Biuro Obsługi Klienta).

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w programie.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.miasto.zgierz.pl lub w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi tel. 42 714 32 33.

Realizowany Program ma na celu wspomóc właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi na terenie miasta Zgierz w wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) tj. konieczności przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z przepisami ww. ustawy z powyższego obowiązku zwolnieni są jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Niewykonanie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do pobrania: 

  • Wniosek o dofinansowanie usługi budowy podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja III nabór III (format PDF). 

  • Program wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz na – edycja III (Uchwała nr XXXII/396/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja III). 

  • Zarządzenie nr 519/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24.11.2022 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja III oraz wzoru wniosku - nabór III 

  • Zgoda współwłaściciela – formularz: format DOC lub format PDF

Do pobrania: 
Plakat informacyjny (jpg) (174.92KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS