Menu główne

Dostępny samorząd – granty (2022-2023)

 

logotypy projektu "Dostępny samorząd – granty"

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Gmina Miasto Zgierz realizacje przedsięwzięcia w ramach projektu "Dostępny samorząd – granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest:

  • poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Zgierza dla mieszkańców miasta, w szczególności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, 
  • poprawa wizerunku Urzędu jako instytucji dostępnej dla każdego, 
  • poprawa funkcjonowania w budynkach urzędu osób ze szczególnymi potrzebami, które często są narażone na marginalizację lub dyskryminację między innymi ze względu na niepełnosprawność czy obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.

Podczas realizacji przedsięwzięcia Urząd Miasta Zgierza korzysta z usług doradczych eksperta w dziedzinie dostępności.

Grant w wysokości 99 960,00 zł jest finansowany z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich w kwocie 84 246,28 zł - co stanowi 84,28% powierzonego grantu,
  • ze środków dotacji celowej w kwocie: 15 713,72 zł - co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu. 

Czas realizacji przedsięwzięcia grantowego: 2022 - 2023. 

Czytaj też artykuł "Usługi publiczne w Urzędzie Miasta Zgierza bardziej dostępne"

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS