Menu główne

Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza (2023)

 

Logotypy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Gmina Miasto Zgierz realizuje projekt pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza". Inwestycja jest zgodna z celem głównym Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna oraz działaniem IV.3. tj. Ochrona powietrza.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w przestrzeni publicznej oraz poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Zgierza poprzez budowę i modernizację oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Zakłada się, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację założeń pośrednich, tj.: 

 1. efektywne wykorzystanie zasobów; 
 2. obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury energetycznej; 
 3. zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery; 
 4. podniesienie standardu jakości oświetlenia publicznego; 
 5. poprawę warunków utrzymania punktów świetlnych, racjonalizację zużycia energii; 
 6. promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej na obszarze gminy; 
 7. wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii; 
 8. poprawę wizerunku miasta w oczach mieszkańców. 

Wymiana przestarzałego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED to inwestycja, która z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia. Należy zauważyć, że od połowy 2021 r. postępuje gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych. Obecna trudna sytuacja na świecie spowodowana m.in. wciąż rosnącą inflacją i wzrostem cen energii elektrycznej postawiła przed miastem wyzwanie dotyczące szukania oszczędności w tym sektorze. Wyznaczono więc obszary, w których stan techniczny punktów oświetleniowych jest najgorszy, wskazano miejsca, w których silnie akcentuje się potrzebę podjęcia prac w celu poprawy jakości życia mieszkańców – doświetlenie przestrzeni. Demontaż i utylizacja starych punktów świetlnych, które generowały duże koszty i zastosowanie nowego energooszczędnego ledowego systemu oświetleniowego stanowi odpowiedź władz miasta na zidentyfikowane problemy i szukanie oszczędności. 

Ponadto projekt jest odpowiedzią na pogarszający się z roku na rok stan jakości powietrza na terenie Zgierza oraz pojawiający się sezonowo na jego obszarze smog, który tworzą drobne cząsteczki, toksyczne substancje zawarte w powietrzu.

W ramach zadania poniesione zostaną wydatki związane z budową oświetlenia po stronie numerów parzystych w ul. Długiej, na odcinku od ul. Cezaka do ul. Mielczarskiego w Zgierzu.

Dodatkowo planowana jest modernizacja oświetlenia na drogach publicznych na terenie Zgierza poprzez dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym osprzętem i robotami towarzyszącymi w zakresie: 

 • wymiany 121 opraw oświetleniowych; 
 • dowieszenia 13 nowych opraw oświetleniowych celem poprawy bezpieczeństwa w kluczowych miejscach.
  Realizacja zadania odbędzie się na odcinkach ulic: 
  • ul. Długa (odcinek ul. Narutowicza – ul. Armii Krajowej); 
  • ul. Dąbrowskiego (odcinek ul. 1 Maja – ul. Długa); 
  • ul. Popiełuszki (odcinek ul. Długa – ul. Łódzka); 
  • ul. 1 Maja (Plac Kilińskiego; odcinek ul. Dąbrowskiego – ul. Piłsudskiego; ul. 3 Maja – Kurak); 
  • ul. Skłodowskiej-Curie (odcinek ul. Długa - ul. 3 Maja); 
  • ul. Sikorskiego (odcinek ul. Długa – ul. Rembowskiego); 
  • ul. Mielczarskiego (odcinek ul. Długa – ul. Dubois); 
  • ul. Rembowskiego (odcinek ul. 1 Maja – ul. Cezaka); 
  • ul. Cezaka (odcinek ul. Długa – ul. Rembowskiego). 

Podsumowując, w wyniku realizacji projektu powstaną oszczędności w zakresie zmniejszenia opłat związanych ze zużyciem energii elektrycznej, które będą jedną z ważniejszych korzyści odczuwalnych w sektorze publicznym. Ponadto po przeprowadzonej modernizacji podniesie się standard w przestrzeni publicznej, poprawi się estetyka i dekoracyjność w mieście.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 991 240,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 544 700,00 zł, w tym: 

 • dofinansowanie ze środków EFRR: 1 382 100,00 zł
 • dofinansowanie z budżetu państwa: 162 600,00 zł

Okres realizacji projektu: 26.06.2023 – 31.12.2023 roku

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 19 czerwca 2024 roku, na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się: Upał (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 do godz. 19:00 - temperatura...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS