Menu główne

Park przyjazny naturze – zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ulicy Boya-Żeleńskiego w Zgierzu (2023)

 

grafika projektu

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" – "Ogrody przyjazne naturze" na 2023 r.  

Gmina Miasto Zgierz realizuje projekt pn. "Park przyjazny naturze – zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ulicy Boya-Żeleńskiego w Zgierzu", realizowany w ramach zadania finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" – "Ogrody przyjazne naturze" na 2023 r.

Celem projektu jest pojawienie się w krajobrazie miasta urządzonej, przyjaznej mieszkańcom przestrzeni, w której będą mogli spotykać się, odpoczywać, nawiązywać kontakty społeczne z rówieśnikami. Ponadto projekt ma za zadanie przystosowanie miasta do zmian klimatu, między innymi poprzez stworzenie demonstracyjnych rozwiązań zapewniających schronienie przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, poprawę jakości powietrza i umożliwiających wykorzystanie wód opadowych.

Przedmiotem realizacji zadania jest zagospodarowanie nowego miejsca odpoczynku dla mieszkańców. Wybrane miejsce jest typowym przykładem "czwartej przyrody", dzikiego zagajnika wciśniętego pomiędzy duże osiedle wielorodzinnych domów mieszkaniowych jako dzika enklawa w centrum miasta. Wykonanie inwestycji zwróci uwagę mieszkańców miasta na przyrodę która, rozwija się samoistnie, w sposób niekontrolowany, bez ingerencji człowieka na terenie niezagospodarowanym.

Projekt będzie obejmował:

  1. Wykonanie ścieżki edukacyjnej z roślin synantropijnych, to jest roślin towarzyszących człowiekowi.
  2. Wykonanie rabat z bylin i traw, które będą stanowiły schronienie i źródło pożywienia dla organizmów stanowiących o bioróżnorodności.
  3. Stworzenie łąki kwietnej zachwycającej kolorem i zapachem, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.
  4. Zakup i ustawienie trzech hoteli dla owadów, 10 szt. tabliczek informacyjnych/ pulpitów edukacyjnych.
  5. Wykonanie innych prac niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem ziemi celem zapewnienia wzrostu roślinności objętej projektem.

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 – 31.12.2023 r.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniu 19 lipca 2024 roku w godzinach 08:00-14:00: ul. Polna numery 32-34.   Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy. Spółka "Wodociągi...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS