Menu główne

Zgierskie szkoły po reformie

Mapa nowej rejonizacji w Zgierzu
Date of publication: 
16.02.2017
Zgierskie szkoły po reformie

Od 1 września 2017 roku w Zgierzu obowiązywać będzie nowa siatka szkół, związane jest to z reformą oświaty likwidującą gimnazja. Jest już gotowy projekt dostosowujący zgierskie placówki do nowego ustroju szkolnego. 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi (ul. 3 Maja 46a) przekształcone zostanie w Szkołę Podstawową nr 6. Część sal dotychczasowego gimnazjum zostanie dostosowana do potrzeb najmłodszych uczniów. Nabór do klas dwujęzycznych przewidziano dla klas siódmych, nabór do klas sportowych dla klas pierwszych i czwartych. 

Gimnazjum nr 1 (ul. Musierowicza 2) zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 1. Dla klas 1-6 zajęcia zorganizowane zostaną w dotychczasowym budynku SP 1 przy ul. Piłsudskiego 1, natomiast dla klas 7-8 w budynku przy ul. Musierowicza 2. Z czasem wszystkie klasy szkoły podstawowej przeniosą się do budynku przy ul. Piłsudskiego. W placówce przy ul. Musierowicza funkcjonować będą w przyszłości oddziały przedszkolne oraz powiększone o czwartą klasę Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta. 

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza (ul. Leśmiana 1) włączone zostanie do Szkoły Podstawowej nr 8. Dla klas 1-3 zajęcia zorganizowane zostaną w dotychczasowym budynku SP 8 przy ul. Boya-Żeleńskiego 4, natomiast dla klas 4-8 w budynku przy ul. Leśmiana. W przyszłości w placówce przy ul. Boya-Żeleńskiego funkcjonować będą oddziały przedszkolne SP 8, siedzibą szkoły podstawowej zostanie docelowo budynek przy ul. Leśmiana. 

Taki skonstruowany projekt pozwala na uniknięcie dwuzmianowości w zgierskich szkołach. Nie przewidziano też redukcji etatów nauczycielskich. Projekt uzyskał poparcie dyrektorów zgierskich szkół. Został również jednogłośnie zaakceptowany przez zespół konsultacyjny ds. wdrożenia reformy, w skład którego wchodzili m.in. przedstawiciele związków zawodowych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Zgierza. Teraz dokument czeka na opinię kuratora oświaty. 

Uchwała Nr XXX/375/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Do pobrania: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 13 czerwca 2024 roku w godz. 09:00-...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS