Menu główne

Dzienny Dom "Senior - WIGOR"

 

95-100 Zgierz, ul. Cezaka 12

tel. 42 716 59 52, 514 944 896

e-mail: kontakt@seniorwigor-zgierz.pl
www: www.seniorwigor-zgierz.pl

Kierownik: Jolanta Szafrańska 

Godziny pracy: 

  • od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt kalendarzowych)
    w godzinach 08:00 - 16:00. 

Dzienny Dom "Senior - WIGOR" działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu (dowiedz się więcej o MOPS)

Pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" jest odpłatny.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt ustalane są na podstawie Uchwały Nr LIV/697/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 września 2018 r. (która zmieniła Uchwałę Nr XIII/176/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r.) 

Warunki korzystania z usług w Dziennym Domu "SENIOR - WIGOR":

  • wiek 60+
  • zgłoszenie się do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (ul. Długa 77) w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i uzyskania decyzji umożliwiającej korzystanie z oferty Dziennego Domu "Senior - WIGOR".

Działania Dziennego Domu "Senior - WIGOR" mają na celu:

  • Podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
  • Aktywizację uczestników poprzez ciekawą ofertę kulturalną i rekreacyjną.
  • Tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.
  • Zapewnienie ciepłego posiłku oraz bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS