Menu główne

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski / Katolicki

 

brama wejściowa na cmentarz

95-100 Zgierz, ul. Spacerowa 2

tel. 42 716 59 94

godz. otwarcia:

  • w dniach: 01.04.-30.09. w godz. 7.00 - 20.00
  • w dniach: 01.10.-31.03. w godz. 8.00 - 18.00 

pomnik na cmentarzu ewangelicko-augsburskimNa lata 1822-1823 datuje się powstanie Parafii Ewangelicko-Aursburskiej pw. Opatrzności Bożej w Zgierzu, przy niej utworzono cmentarz, którego powierzchnia wynosi 2,0145 ha. Do cmentarza prowadzi brama z 1885 r. (od ulicy Spacerowej), a obok po prawej stronie usytuowana jest kaplica przedpogrzebowa z 1900 r. Na cmentarzu na uwagę zasługują grobowce i pomniki rodzin zgierskich fabrykantów. Tu też pochowani są proboszczowie parafii ewangelicko-augsburskiej i ludzie zasłużeni dla tej społeczności. Od 1974 r. na terenie tej nekropolii chowani są także katolicy.

Dnia 1 listopada wyznawcy kościoła ewangelicko-augsburskiego obchodzą wspomnienie Świętych Pańskich i Pamiątkę Umarłych.

Kościół ewangelicki jest przekonany, że święci w tym znaczeniu, jakie zawarte jest w Nowym Testamencie, zawsze byli i są w kościele chrześcijańskim. Takich wyznawców Chrystusa mają ewangelicy na myśli, gdy mówią w Wyznaniu Wiary: "Wierzę w Kościół chrześcijański - społeczność świętych". Luteranie wierzą, że właśnie ci ludzie, żyjący wiarą i uświęceni Duchem Świętym, zawsze stanowili i nadal stanowią Kościół niewidzialny, związany z Chrystusem. Są wśród nich wielcy chrześcijanie różnych wyznań i ludzie szarzy, lecz oddani Chrystusowi i usiłujący Go naśladować. Kościół Ewangelicki nie zna i nie uprawia kultu świętych, nie widzi również w tych oddanych całym sercem Chrystusowi chrześcijanach pośredników między Bogiem i ludźmi. Kościół Ewangelicki nie czuje się też powołany do kwalifikowania, kto jest świętym, składając tę sprawę w ręce Chrystusa, nie przeprowadza, więc tzw. procesu kanonizacyjnego.

Dnia 1 listopada w związku ze wspomnieniem Świętych Pańskich i Pamiątki Umarłych ewangelicy biorą udział w nabożeństwach na cmentarzach. Tego dnia ze względu na to, że jest wolny od pracy luteranie również odwiedzają groby swoich najbliższych. Ponieważ w chwili obecnej w Zgierzu nie ma cmentarza tylko ewangelickiego, bo ten na ul. Spacerowej przy parafii ewangelicko-augsburskiej jest dostępny również dla wyznawców rzymskokatolickich nabożeństwa odprawiane są na cmentarzu ewangelickim w Ozorkowie.

Na podst. artykułu pt. "Czas pamięci i zadumy" "Ilustrowany Tygodnik Zgierski" Nr 44/2008 (28.10. - 03.11.2008 r.)

Zajmuje powierzchnię 2 ha. Mieści się ok. 4000 miejsc grzebalnych.

W latach 1822-23 powstała w Zgierzu Parafia Ewangelicko-Augsburska pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Stało się to po podpisaniu Umowy Zgierskiej (1821 r.), kiedy do miasta licznie przybywali osadnicy (głównie ewangelicy), chętnie zakładający warsztaty tkackie. W 1885 r. postawiono, stojącą do dziś, bramę wejściową od ul. Spacerowej (pierwotnie na cmentarz wchodzono od ul. Dubois). W 1900 r., dzięki zaangażowaniu rodziny Zachertów, wybudowano kaplicę przedpogrzebową.

Na cmentarzu spoczywają kolejni proboszczowie parafii: ks. Henryk Bando, ks. Ernest Bursche, ks. Karol Serini. Symboliczny grób ma ks. Aleksander Falcman (zm. w obozie koncentracyjnym w Dachau).

Na cmentarzu zachowały się grobowce i pomniki rodzin zgierskich fabrykantów, które charakteryzują się oryginalną architekturą. Pochowane są rodziny: Borst, Zachert, Gutsche, Hoffman, Schmechel, Erenst, Bredschneider, Bernecker, Bycht, Jungt, John, Torno, Krusze i ks. Waldemar Krusche. Trzy grobowce (kaplice) nad ziemią rodzin: Prakov, Zachert i Fisenich.

Na cmentarzu znajduje się kwatera z 15 nagrobkami żołnierzy niemieckich poległych w czasie I wojny światowej.

Po II wojnie światowej brakowało miejsc grzebalnych na cmentarzu katolickim przy ul. P. Skargi. Dlatego w lutym 1974 r. podpisano umowę o chowaniu katolików z miasta na cmentarzu ewangelickim. Pierwszy katolicki pogrzeb na cmentarzu przy ul. Spacerowej odbył się w lipcu 1974 r.

Wykorzystano m.in.: "ZGIERZ CMENTARZE, POMNIKI, TABLICE" Marian Pieruń, Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Zgierz 2003; ISBN 83-920038-0-2

Kolejnym bardzo starym cmentarzem, praktycznie rzecz biorąc drugim, jest cmentarz ewangelicki. Powstał po ustanowieniu Nowej Osady, czyli dzisiejszego Nowego Miasta, na terenie za zaprojektowaną zwartą zabudową. Przypominam, że kończyła się ona na obecnej ulicy R. Mielczarskiego. Do cmentarza wiodła ulica nazwana Cmentarną. Już w PRL-u, w związku z budową blokowiska nazwano ją Spacerową, bo podobno mieszkańcy nie chcieli mieszkać przy tak strasznej nazwie.

Tutaj pewna dygresja. Pierwsze pochówki osób wyznania ewangelickiego, jeszcze w XVIII wieku odbywały się na cmentarzu katolickim, jeszcze przy kościele pw. św. Katarzyny. Było ich niewiele. Akty zgonów zachowały się od roku 1781. Pierwszą osoba była mieszkanka "Olędrów Brużyckich in Wierzbna", czyli terenu dzisiejszego Aleksandrowa, Dorota Szulc licząca lat 2. Było to w roku 1787. Jedno z rodziców było katolikiem. Ostatnie pochówki osób innego wyznania na cmentarzu katolickim to rok 1805 (ojciec Węgier, akatolik, matka Polka, i rok 1809 podobny układ rodzinny.

Pierwszą informację o cmentarzu ewangelickim posiadamy z roku 1794. Zmarły Fryderyk August Busse, lat 24 pochowany został na cmentarzu protestanckim przy drodze do Proboszczewic. I rzeczywiście, na planie Zgierza z roku 1821 przy Trakcie Łęczyckim, mniej więcej od wysokości obecnej ulicy T. Kościuszki, po przeciwnej stronie ob. ulicy Łęczyckiej, w stronę północną, widać zaznaczony cmentarz ewangelicki. Na tym samym planie jest zaznaczony dzisiejszy cmentarz. Ten stary cmentarz musiał być użytkowany do 1821 r., z tym, że z okresu od 1794 do 1821 r. nie ma w aktach żadnych informacji o zgonach osób innego wyznania (oprócz wspomnianych z lat 1805 i 1809).

Cmentarz ewangelicki z jego pięknymi nagrobkami, dotrwał do roku 1945. Po wojnie, ilość ewangelików zmniejszyła się wielokrotnie. Cmentarz coraz bardziej popadał w zapomnienie. Nie zapomnieli o nim rabusie innymi słowy hieny cmentarne. W latach 50. i 60. XX wieku rozmontowywano grobowce i wywożono płyty. Sytuacja poprawiła się w latach 70. Po udostępnieniu cmentarza pochówkom katolickim, cmentarz jest znów normalnym miejscem ostatniego spoczynku zgierzan.

Maciej Wierzbowski
Na podst. "ITZ" Nr 27 (30.11.-06.12.2010 r.)

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski powstał w latach 1822-1823 o powierzchni 2,0145 ha. Do cmentarza prowadzi brama z 1885 r. (od ulicy Spacerowej), a obok po prawej stronie usytuowana jest kaplica przedpogrzebowa z 1900 r. Na cmentarzu znajdują się grobowce i pomniki rodzin zgierskich fabrykantów. Pochowani są proboszczowie parafii ewangelicko-augsburskiej i ludzie zasłużeni dla tej społeczności. Od 1974 r. na terenie nekropolii chowani są również katolicy.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 19 czerwca 2024 roku, na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się: Upał (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 do godz. 19:00 - temperatura...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS