Menu główne

Wykaz zabytków

 

Wykaz zabytków sporządzony na podstawie rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi) oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Zgierza

 

Plac 100 Straconych 
ul. J. Piłsudskiego/Piątkowska.
Plac Jana Pawła II (dawny Stary Rynek / Armii Czerwonej) 
 • nr 1 - kościół rzymsko-katolicki pw. św. Katarzyny 1910-14, 1920-24 (rejestr zabytków: A/87 z dn. 01.01.2010);
 • nr 3 - dom, mur., 1 poł. XIX w. (rejestr zabytków: A/260 z dn. 25.10.1945);
 • nr 5/7 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 11/13 - kancelaria parafialna, mur., lata 1920-1930; 
 • nr 15 - dawna plebania, drewn., 1821 r. 
 • nr 16 - Ratusz Miejski, mur., 1824,1846-1847, lata 1940. - przebudowa; 
 • nr 17 - dom mieszkalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 18 - dom rezydencjonalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 19 - dom rezydencjonalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 20 - dom rezydencjonalny, mur., poł. XIX w.  
Plac Jana Kilińskiego (dawny Nowy Rynek) 
 • nr 2 - dom mieszkalny, drewn., 2 poł. XIX w. 
 • nr 5 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
 • nr 8 - dom, mur., (ob. szkoła), poł. XIX w. (rejestr zabytków: A/1001/239 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 13 - dom, drewn., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1004/242 z dn. 30.12.1967); 
 • Układ urbanistyczny pl. Jana Kilińskiego (rejestr zabytków: A/998/224 z dn. 30.12.1967). 

 

ul. Aleksandrowska (dawna ul. Obrońców Stalingradu)  
 • nr 2 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 5 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
ul. Norberta Barlickiego 
 • nr 1 - dawna fabryka włókiennicza Otto Meyera z budynkiem mieszkalnym, mur., k. XIX w.  
ul. Henryka Barona 
 • nr 4/4a - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
 • nr 6 - dom mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w. 
 • nr 29 - dawny Cmentarz Żydowski, do 1844 r.  
ul. Henryka Dąbrowskiego 
 • nr 4 - dom, mur., ok. 1820-30 (rejestr zabytków: A/160/244 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 12 - dom rezydencjonalny, mur., 1926 r. 
 • nr 15/17 - dawny Zakład Metalowy J. Hoffmana; od 1922 r. - Towarzystwo Akcyjne Zgierskiej Fabryki Maszyn J. Hoffman, mur., 1871 - rok założenia; 
 • nr 16 - dom, drewn., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1005/243 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 19 - dawny zespół Towarzystwa Akcyjnego Bawełnianych Manufaktur Lorentza i Kruschego z budynkiem rezydencjonalnym; mur.; 1899 - rok założenia firmy, w latach 1920. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych Lorentza i Kruschego; budynek rezydencjonalny - ok. 1830 r. 
 • nr 21 - dom, mur. (ob. muzeum) ok. 1820-30 (rejestr zabytków: A/159/261 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 23 - dom mieszkalny, mur., 1 poł. XIX w. 
 • nr 25 - dom rezydencjonalny (z oficyną), mur., 4 ćw. XIX w. 
 • nr 27 - dom rezydencjonalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 31 - dom rezydencjonalny (z budynkiem fabrycznym w podwórzu), mur., 1 poł. XIX w. 
 • nr 35 - dom mieszkalny, mur., 1 poł. XIX w. 
 • nr 37/39 - dom rezydencjonalny, mur., poł. XIX w.   
ul. Długa (dawna ul. 17-go stycznia)  
 • nr 4 - dom mieszkalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 5 - dom mieszkalny, mur., 1 poł. XIX w. 
 • nr 6 - dom rezydencjonalny, mur., 2 poł. XIX w. 
 • nr 9 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 13 - kamienica narożna z ul. Popiełuszki, XIX/XX w.
 • nr 14 - dom, mur., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/161/225 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 15 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 16 - dom, mur., ok. 1820-30 (rejestr zabytków: A/1022/256 z dn. 30.12.1967);  
 • nr 18 - dom, mur., poł. XIX w. (rejestr zabytków: A/1023/257 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 22 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 24 - dom mieszkalny, drewn., 2 poł. XIX w. 
 • nr 29 - dom mieszkalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 30 - dom mieszkalny, drewn., poł. XIX w. 
 • nr 33 - budynek d. szkoły ewangelickiej, mur., 1820-30 (rejestr zabytków:A/162/258 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 34 - dom, mur., 2 poł. XIX w. (rejestr zabytków: A/1114/237 z dn. 15.05.1972); 
 • nr 38 - budynek mieszkalny, mur., XIX/XX w. 
 • nr 40 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 41 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 41a - młyn motorowy, mur., pocz. XX w. 
 • nr 43 - dom rezydencjonalny, mur., 2 poł. XIX w.
 • nr 45 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1115/238 z dn. 15.05.1972); 
 • nr 47 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 51 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 53 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 55 - dom mieszkalny drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 96 - dom rezydencjonalny, mur., XIX/XX w. 
 • nr 126 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 128 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • Układ urbanistyczny ul. Długiej (rejestr zabytków: A/999/225 z dn. 30.12.1967). 
ul. Stanisława Dubois 
 • nr 5 - dom mieszkalny, drewn., ok. 1830 r. 
 • nr 4 - dom, drewn., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1007/245 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 9 - dom, drewn., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1008/246 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 17/21 - szpital miejski, mur., 1915 r. - uruchomienie szpitala.   
ul. Adolfa Dygasińskiego 
 • Cmentarz Mariawicki pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 1906-1907 
ul. Gołębia (dawna ul. 22 Lipca) 
 • nr 4 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.
 • nr 5c - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.
 • nr 15 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.
 • nr 17 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.
 • nr 21 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
ul. Jaśminowa 
 • nr 12 - dawna Szkoła Powszechna, drewn., 1 ćw. XX w. 
ul. Kolejowa 
 • nr 2 - Dworzec kolejowy z wieżą ciśnień i budynkiem mieszkalnym, mur., ok. 1904 r. 
ul. Kolorowa 
 • nr 20 - wodna wieża ciśnień w zespole Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych, pocz. XX w. 
ul. Stefanii Kuropatwińskiej 
 • nr 8 - budynek mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w. 
 • nr 10 - dom rezydencjonalny, mur., pocz. XX w. 
 • nr 16 - dawne Towarzystwo Akcyjne Elektrowni Zgierskiej, mur., 1910 r.  
ul. Łagiewnicka 
 • nr 17 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
ul. Łęczycka 
 • nr 2 - Budynek Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia", mur., 1907 r. 
 • nr 6 - dom, mur., ok. 1820-30 (rejestr zabytków: A/1016/251 z dn. 30.12.1967);  
 • nr 12 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1017/252 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 13 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1105/229 z dn. 11.05.1972); 
 • nr 16 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 17 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 18 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 24 - Miejski Zakład Kąpielowy, mur., 1924-1929; 
 • nr 28 - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w.  
ul. Łódzka (dawna ul. Rewolucji 1905 r.)  
 • nr 5 - dom, mur., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1021/262 z dn. 30.12.1967).  
ul. Waleriana Łukasińskiego 
 • nr 23 - dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym, mur., 1 poł. XIX w.  
ul. 1 Maja 
 • nr 5 - dawna posiadłość Ksawerego Pniewskiego, mur., 2 poł. XIX w. - obecnie Pałac Ślubów; 
 • nr 5a - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 19 - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, mur., 1875 r. 
 • nr 23 - dom, drewn., ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1107/227 z dn. 11.05.1972); 
 • nr 25 - dom, drewn., ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1108/233 z dn. 11.05.1972); 
 • nr 26 - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 27 - dom, drewn., ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1109/234 z dn. 11.05.1972); 
 • nr 29 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
 • nr 37 - dom, mur., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1110/235 z dn. 21.08.1972); 
 • Układ urbanistyczny ul. 1 Maja (rejestr zabytków: A/1000/226 z dn. 30.12.1967). 
ul. 3 Maja (dawna ul. Karola Świerczewskiego)  
 • nr 4 - dawny zespół przemysłowy (z kominem), mur., k. XIX w. 
 • nr 6 - dawna Fabryka Sukna Adolfa Gustawa Borsta, mur., 1878-1893; od 1897 r. Towarzystwo Akcyjne Sukiennej Manufaktury A. G. BORST; od 1919 r. Towarzystwo Akcyjne A. G. BORST; 
 • nr 8/12 - budynek poprzemysłowy, mur., k. XIX w. (dawna fabryka A. G. Borsta); 
 • nr 18 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 21 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 24a - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 29 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 31 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 46, 46b - dawne Żeńskie Seminarium Nauczycielskie im. Stefana Żeromskiego, mur., 1919 r., 1924 r. - rozbudowa; budynek wykładowy, internat, 2 budynki gospodarcze; 
 • nr 47 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 51 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w.  
ul. Romualda Mielczarskiego 
 • nr 6 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 14 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
ul. Stanisława Moniuszki 
 • nr 1 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w.  
ul. Arkadiusza Musierowicza (dawna Mariana Buczka)  
 • nr 2 - Szkoła Powszechna, mur., 1924 r. - początek budowy, ob. LO im. Romualda Traugutta. 
ul. Gabriela Narutowicza 
 • nr 1 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 3 - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 4 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 5 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. (frontowy); 
 • nr 5 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (oficyna, w pierzei ul. Rembowskiego) - obiekt translokowany z ul. Dąbrowskiego 9 (rejestr zabytków: A/1104/232 z dn. 10.05.1972); 
 • nr 6 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 7 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 8 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1018/253 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 9 - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 10 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 13 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 14 - dom mieszkalny, mur., 1826 r. 
 • nr 15 - dom, mur., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1019/254 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 20 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 23 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 27 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 28 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 29 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1111/236 z dn. 15.05.1972); 
 • nr 33 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 35 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
ul. Parzęczewska 
 • nr 1a - Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, 1945 - rok założenia; 
 • nr 4 - dom mieszkalny, mur., XIX/XX w.  
ul. Piątkowska 
 • nr 29 - dom mieszkalny, drewn., poł. XIX w. 
ul. Jana Pietrusińskiego 
 • nr 1/3 - dom mieszkalny, drewn., k. XIX w. 
 • nr 11 - dom mieszkalny, drewn., k. XIX w.  
ul. ks. Jerzego Popiełuszki (dawna ul. Ludwika Waryńskiego) 
 • nr 1 - dom mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w. 
 • nr 7 - dom, mur., 2 ćw. XIX w.  (rejestr zabytków: A/1025/259 z dn. 30.12.1967);
 • nr 8 - budynek mieszkalny w zespole fabrycznym Borsta/Auerbacha, mur., pocz. XX w. 
 • nr 11 - dom mieszkalny, drewn., 3 ćw. XIX w.  
ul. Kazimierza Pułaskiego 
 • nr 22 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 56 - dawny zespół willowo-parkowy A. G. Borsta, mur/tradycja, XIX/XX w. - obecnie ośrodek szkoleniowy PCK  
ul. ks. Szczepana Rembowskiego (dawna ul. Komuny Paryskiej) 
 • nr 1 - dom (front), drewn. 2 ćw. XIX w. - translokowany z ul. Dąbrowskiego 7 (rejestr zabytków: A/1103/231 z dn. 10.05.1972); 
 • nr 1 - dom mieszkalny (w głębi posesji), drewn., 2 ćw. XIX w.
 • nr 2 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 5 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 6 - dom mieszkalny drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 9/11 - budynek mieszkalny mur., 2 poł. XIX w. 
 • nr 10 - kamienica, mur., k. XIX w. 
 • nr 15 - dom, drewn., ok. 1830 (rejestr zabytków: A/1012 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 17 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1014 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 18 - dom, drewn., pocz XIX w. (rejestr zabytków: A/1015 z dn. 30.12.1967);
 • nr 19 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 27 - dom rezydencjonalny, mur., ok. 1900 r. 
 • nr 69a - Cmentarz Kościoła Chrześcijan Baptystów, 1905 - rok założenia. 
ul. Sieradzka 
 • nr 3 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 8 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 13 - dom mieszkalny, drewn., pocz. XX w. 
 • nr 14 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
ul. Piotra Skargi 
 • nr 1 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 7 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 11 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 12 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w (nie istnieje); 
 • nr 16 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 24 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 28 - Cmentarz rzymskokatolicki śś. Józefa i Wincentego, 1821 - rok założenia.  
ul. Juliusza Słowackiego 
 • nr 12 - dawny kościół Mariawitów, mur., 1910-1914, ob. Rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Chrystusa Króla. 
ul. Spacerowa 
 • nr 2 - Cmentarz ewangelicko-augsburski pw. Opatrzności Bożej, 1824 - rok założenia. 
ul. Andrzeja Struga 
 • nr 10, nr 20 - dawny zespół przemysłowy Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych Zgierz (nr 10, 20) i Park Przemysłowy "Boruta-Zgierz" przy ul. Kolorowej; budynki przemysłowe, wieża ciśnień, budynek administracyjny "Boruta Kolor", budynek biura głównego dyrekcji ZPB Boruta; 
 • nr 11a - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 45 - siedziba "Wodociągi Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o.o.; mur., lata 1920-1930. 
ul. Szeroka (dawna ul. Hanki Sawickiej)  
 • nr 2 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 8 - dom mieszkalny, drewn., poł. XIX w.  
ul. Jana Śniechowskiego (dawna ul. Feliksa Dzierżyńskiego) 
 • nr 6 - dom mieszkalny, drewn., poł XIX w. 
 • nr 7 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 12 - dom mieszkalny, 
 • nr 15 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 17 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
ul. Wiosny Ludów 
 • nr 42/44 - budynek mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w. 
ul. Wróbla 
 • nr 4 - dom mieszkalny, drewn., k. XVIII w. 
ul. Wspólna 
 • nr 7 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 

 

ul. CMENTARZE 
 • ul. H. Barona/Piaskowa - Cmentarz żydowski zał. II poł. XIX w. 
 • ul. Cmentarna/A. Dygasińskiego - Cmentarz mariawitów zał. 1906/1907; 
 • ul. Spacerowa (Komuny Paryskiej 67):  
  • Cmentarz baptystów zał. 1907, 
  • Cmentarz ewangelicko-augsburski zał. 1824; 
 • ul. P. Skargi 28 - Cmentarz rzymskokatolicki parafialny pw. śś Józefa i Wincentego zał. XVIII/XIX; 
 • ul. Parzęczewska 1 - Cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich zał. 1945; 
 • Las Krogulec - Cmentarz żołnierzy z I wojny światowej zał. 1915 r. 
 • Las Chełmski - Miejsce Pamięci Narodowej (miejsce egzekucji w okresie II wojny); 
 • ul. Konstantynowska 75 - Cmentarz komunalny zał. 1988.   

 

Zgłoś dewastacje zabytków 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS