Menu główne

Tablice pamiątkowe

 

Tablice na Placu Stu Straconych (zbieg ulic Piątkowskiej i J. Piłsudskiego) 

Pamięci 100 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców 20 marca 1942 r. Tablica informująca o tragedii, która rozegrała się w tym miejscu i kto był sprawca mordu, usytuowana na Placu Stu Straconych. 

Widnieje na niej napis: 
"Pamięci 100 Polaków rozstrzelanych w tym miejscu przez hitlerowców 20 marca 1942 roku. Egzekucji dokonano w obecności około sześciu tysięcy spędzonych mieszkańców Zgierza i okolic." 

Wymiary 2x2 m. Projekt: Michał Gałkiewicz. 

*** 

W hołdzie poległym i pomordowanym - fot. 2008 r.Tablica pamiątkowa w hołdzie poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej usytuowana na Placu Stu Straconych. 

Widnieje na niej napis: 
"Bóg Honor Ojczyzna 
w hołdzie poległym i pomordowanym 
kombatanci ze Zgierza" 

Wymiary 2x2 m. Projekt: Michał Gałkiewicz. 

*** 

Tablica ku czci zamordowanych w Katyniu usytuowana na Placu Stu Straconych.  

ku czci zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze - fot. 2008 r.

Widnieje na niej napis: 
"Zgierzanie, oficerowie Wojska Polskiego i policjanci, jeńcy wojenni, zamordowani przez władze sowieckie w 1940 r. w Katyniu Charkowie i Twerze. 
(36 nazwisk)
Zgierz 2003 r. 
W hołdzie - społeczeństwo Miasta " 


Na tablicy znajduje się 36 nazwisk zgierskich oficerów. 

Wymiary 2x2 m. Projekt: Michał Gałkiewicz. 

*** 

Tablica pamiątkowa ku czci stu Polaków zamordowanych na Placu Stodół usytuowana na Placu Stu Straconych. 

Tablicę wykonaną z brązu i osadzoną na betonowym cokole przy Pomniku Stu Straconych odsłonięto 09.05.1985 r.

Na tablicy znajdują się 93 nazwiska osób spośród 100 rozstrzelanych oraz napis "Nigdy więcej wojny". 

nazwiska 93 osób spośród 100 rozstrzelanych 20.03.1942 r.  - fot. 2007 r. nazwiska 93 osób spośród 100 rozstrzelanych 20.03.1942 r. - fot. 2005 r.

Tablice na budynku Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Ku czci zgierzan poległych w walkach w latach 1914-1920 - fot. 2005 r.Tablica zgierzan poległych w walkach o niepodległość Polski w latach 1914-1920 umieszczona na budynku Urzędu Miasta Zgierza. 

Tablicę z wyrytymi nazwiskami zgierzan, którzy złożyli w walce o niepodległość swe życie, władze miasta okresu międzywojennego umieściły na budynku ówczesnego magistratu. Przypominała mieszkańcom "Pamiętaj, taka była cena wolności". 

W czasie II wojny światowej zniszczyli ją Niemcy. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Zgierza i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" ponownie odsłonięto tablicę 11 listopada 1992 r. Umieszczono na niej 36 nazwisk zgierzan, którzy zginęli za wolną i niepodległą Polskę. Najmłodsi z nich mieli po 17 lat, a najstarszy 31 lat. 

Napis na tablicy: 
"Ku czci poległych zgierzan w walkach o niepodległość Polski w latach 1914-1920
(36 nazwisk)
Zgierz 1992.11.11 
Społeczeństwo miasta Zgierza 
Tablicę umieszczono z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i Towarzystwa Przyjaciół Zgierza na miejscu zniszczonej przez okupanta hitlerowskiego" 

*** 

Tablica pamiątkowa 31. Pułku Strzelców Kaniowskich - fot. 2005 r.Tablica pamiątkowa 31. Pułku Strzelców Kaniowskich umieszczona jest na budynku Urzędu Miasta Zgierza. 

Tablica z wizerunkiem krzyża 31. pułku Strzelców Kaniowskich poświęcona mieszkańcom powiatu łódzkiego na okoliczność otrzymania przez pułk sztandaru w dniu 27.02.1927 r.  W czasie II wojny światowej hitlerowcy usunęli tablicę. Nie wiadomo, co się z nią stało. 

Towarzystwo Przyjaciół Zgierza podjęło się odtworzenia tablicy. Rzeźbiarz Antoni Biłas wiernie zrekonstruował tablicę, którą uroczyście odsłonięto 11.11.1997 r. 

Napis na tablicy: 
"Obywatelom powiatu łódzkiego w dniu ofiarowania pułkowi chorągwi 24.II 1927 r. 
oficerowie i szeregowi 31 Pułku Strzelców Kaniowskich 
Zrekonstruowaną tablicę ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Zgierza 
Zgierz 11 XI 1997 r." 

Tablica na murze Kościoła Farnego św. Katarzyny (pl. Jana Pawła II) 

Tablica pamiątkowa poświęcona 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" - fot. 2005 r.Tablica pamiątkowa poświęcona 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" usytuowana na murze Kościoła Farnego św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Tablicę odsłonięto podczas miejskich obchodów jubileuszu "Solidarności" w dniu 14 sierpnia 2005 roku. 

Na tablicy, której fundatorem jest NSZZ, widnieje napis: 
Solidarność należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy w mojej ojczyźnie" Jan Paweł II 
SOLIDARNOŚĆ 
W XXV rocznicę powstania NSZZ "Solidarność", która dała impuls do walki o odzyskanie suwerenności, godności i nadziei" Członkowie NSZZ "Solidarność" w Zgierzu 
1980-2005 
BÓG, HONOR, OJCZYZNA 

Tablica przy ul. Długiej 42 

Tablica pamiątkowa na budynku przy ul. Długiej 42 - fot. 2004 r.Tablica pamiątkowa usytuowana przy ul. Długiej 42, gdzie w latach 1939-1944 mieścił się niemiecki urząd pracy (Arbeistamt). W tym budynku zapadały decyzje o wywożeniu Polaków na na roboty przymusowe do III Rzeszy. Fundatorem tablicy został Wojewódzki Zarząd Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę w Łodzi.

Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpiło 2 września 2004 r. przy udziale władz miasta, przedstawicieli: Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Instytutu Pamięci Narodowej, organizacji kombatanckich i społeczno-politycznych, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Zgierza.

Tablica pamiątkowa na budynku przy ul. Długiej 42 - fot. 2005 r.Napis brzmi: 
"W tym budynku w latach 1939-1944 mieścił się niemiecki urząd pracy (Arbeistamt). Urząd ten był organizatorem deportacji wielu tysięcy Polaków do przymusowych robót niewolniczych w III Rzeszy. 
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Łodzi. 
Wrzesień 2004 r."

Tablica w Parku Miejskim (ul. 1. Maja)  

Tablica pamiątkowa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi - fot. 2005 r.Tablica pamiątkowa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi usytuowana w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki. 

Tablicę odsłonięto w pięćsetną rocznicę urodzin wielkiego polskiego uczonego. 

Napis brzmi: 
"1473 - 1973 
Mikołaj Kopernik 
wstrzymał słońce ruszył ziemię. Polskie go wydało plemię."
 

Tablica w parafii NMP Różańcowej (ul. Parzęczewska 70) 

20. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki - fot. 2004 r.Tablica upamiętniająca 20. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Usytuowana w parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu. Odsłonięta 19.10.2004 r.

Napis brzmi: 
"Wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. 
Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. 
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić, 
przebaczać, gdy inni nie potrafią." 
/ks. J. Popiełuszko/ 
W 20 rocznicę śmierci księdzu Jerzemu Popiełuszce 
wielkiemu Polakowi, męczennikowi prawdy, obrońcy sprawiedliwości i godności człowieka 
ks. kanonik Jerzy Kowalczyk - proboszcz parafii NMP Różańcowej 
Prezydent Miasta Zgierza - Karol Maśliński 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza - Marek Matuszewski 
Zgierz 19 X 2004 r.

Tablice na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 

180. rocznica podpisania Umowy Zgierskiej - fot. 2002 r.Tablica poświęcona twórcom przemysłu w Zgierzu usytuowana na ścianie budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II (dawniego Zespołu Szkół Budowlanych) przy ul. Długiej (od pl. Kilińskiego 8).

Widnieje napis: 
"W 180 rocznicę podpisania Umowy Zgierskiej inicjującej rozwój przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim oraz dla upamiętnienia wszystkich zasłużonych dla rozwoju przemysłowego miasta Zgierza tablicę na pierwszym w Zgierzu murowanym budynku fabrycznym wybudowanym przez Jana Fryderyka Zacherta w latach 1822-1823
ufundował Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w grudniu 2001 r."

*** 

Strajki szkolne w 1905 r. - fot. 2005 r.Tablica upamiętniająca strajki szkolne w 1905 r. Wmurowana na ścianie budynku dawnego Zespołu Szkół Budowlanych w Zgierzu (pl. Kilińskiego 8). 

Napis brzmi: 
"1905 - 1955 
w 50-tą rocznicę walk o szkołę polską, o wyzwolenie społeczne i narodowe młodzież szkół zawodowych okręgu łódzkiego składa hołd bohaterom strajku szkolnego w Zgierzu."  

Tablice przy ul. Dubois 17 

Szpital im. St. Oleszy - fot. 2005 r.Tablice umieszczone na ścianie budynku dawnego Szpitala Miejskiego w Zgierzu przy ul. Dubois 17.

Jedna tablica informacyjna z napisem: 
"Szpital
im. doktora wszech nauk lekarskich
Stanisława Oleszy
1902 - 1962"

Druga tablica zasłużonych dla zgierskiej służby zdrowia z napisem: 
"Dr med.
Stanisławowi Oleszy ur. 1902 zm. 1962
oraz
Zasłużeni dla Służby Zdrowia - fot. 2005 r.doktorowi medycyny
Stanisławowi Fijałkowskiemu ur. 1911 zm. 1971
zasłużonym dyrektorom szpitala im. Juliana Marchlewskiego i wieloletnim organizatorom zgierskiej służby zdrowia
w 40-tą rocznicę powołania szpitala 
społeczeństwo miasta Zgierza."

Tablica przy ul. Narutowicza 10 

Tablica na domu tkackim - Rocznica KPP (ul. Narutowicza 10).

Napis na tablicy brzmi: 
"1918 - 1958 
W tym domu, w grudniu 1918 r. powstał Komitet Dzielnicowy Komunistycznej Partii Polski w Zgierzu z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy 
grudzień 1958 KM PZPR w Zgierzu"

Tablica na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica (ul. 3. Maja 41) 

Tablica Stanisław Staszic na budynku szkoły - fot. 2005 r.Tablica Stanisława Staszica usytuowana na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu. 

Płaskorzeźba z podobizną patrona szkoły, wmurowana z okazji 50-lecia placówki, posiada napis: 
"St. Staszic - 650 lecie m. Zgierza 
ANNO IV BILAEI 1918 - 1968 
Zjazd absolwentów Gimn. i Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu" 

Tablice wykonał Michał Gałkiewicz. 

Tablice upamiętniające Jakuba Stefana Cezaka 

głaz przed wejściem do budynku szkoły - fot. 2005 r.Tablica usytuowana na głazie przed wejściem do budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89/91.

Napis brzmi: 
"75 lat szkoły im. J. St. Cezaka"

Na Starym Cmentarzu (ul. Piotra Skargi) na grobie w kwaterze 7 jest tablica z napisem: 
"Ś.P. Jakub Stefan Cezak  
Płyta nagrobna Jakuba Stefana Cezaka - fot. 2005 r.założyciel i dyrektor Państwowej Szkoły Handlowej w Zgierzu zasłużony pedagog i działacz społeczny przeżył 53 lata 

zginął śmiercią męczeńską w obozie hitlerowskim Mauthausen 18 X 1940 r. 
Kochał Boga służył bliźnim niosąc pomoc potrzebującym 
wdzięczni wychowankowie"

Tablica nagrobna Adolfa Pawińskiego 

Tablica nagrobna Adolfa Pawińskiego znajduje się na Starym Cmentarzu (ul. P. Skargi) przy pomniku na grobie rodziny Pawińskich (kwatera 7).

Napis brzmi: 
"Prof. dr Adolf Pawiński 
Historyk i Uczony Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 
ur. w 1840 w Zgierzu zm. w 1896 w Grodzisku 
pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 
Wybitnemu Zgierzaninowi w 100-lecie śmierci 
mieszkańcy Zgierza"

Tablica przy ul. Długiej 10 

Tablica pamiątkowa Księgarstwo polskie - fot. 2005 r.Tablica upamiętniająca księgarstwo polskie umiejscowiona na ścianie budynku przy ul. Długiej 10, wybudowanego w 1964 r. z przeznaczeniem na księgarnię. 

Napis brzmi: 
"1364 - 1964 
księgarnię przekazano społeczeństwu miasta Zgierza w 600-tną rocznicę powstania księgarstwa polskiego 
Zgierz, 12 V 1964 
P.P. Dom Książki w Łodzi" 

Tablice przy ul. A. Struga 3 

Tablica na obiekcie szpitalnym przy ul. A. Struga 3.

Na ścianie obecnego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na jednej z tablic widnieje napis: 
"Obiekt przeznaczono do użytku w roku obchodów 650-lecia m. Zgierza dla dobra narodu polskiego i gospodarki socjalistycznej 
kwiecień 1968 r."

Na drugiej tablicy czytamy: 
"Szpital rozbudowany z inicjatywy Rady Dyrektorów przy Komitecie Miejskim PZPR w Zgierzu ze środków Rady Narodowej oraz zakładów pracy Zgierza i Ozorkowa. 
Przekazano społeczeństwu w roku obchodów 700-lecia m. Zgierza. 
lipiec 1988 r."

Tablica przy ul. 3. Maja 46 

Na ścianie sali gimnastycznej obecnego Kolegium Nauczycielskiego (ul. 3 Maja 46) umieszczona jest tablica poświęcona twórczyni szkoły i wielce zasłużonej dla zgierskiej oświaty, dr Stefanii Kuropatwińskiej.

Społeczność szkolna ufundowała tablicę, na której wyryte są słowa: 
"Dr Stefanii Kuropatwińskiej dyrektorce i twórczyni naszej szkoły w 1919-1948 
rzeźbiarce dusz uczniowie i uczennice Liceum Pedagogicznego 
Zgierz, 11.3.1948 r."

Tablica przy ul. ks. Sz. Rembowskiego 29 

Tablica pamiątkowa przed siedzibą ZNP - fot. 2009 r.Przed siedzibą Związku Nauczycielstwa Polskiego (ul. Rembowskiego 29) znajduje się kamień, na którym umieszczona była tablica pamiątkowa poświęcona 30-leciu powstania Domu Nauczyciela.

Tablica, której fundatorem był były kierownik Szkoły Podstawowej nr 3 Jan Sikorski, niestety została skradziona.

Dnia 6.10.2009 r. w Zgierzu obchodziliśmy 70. rocznicę utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (zobacz: galerię zdjęć z uroczystości).

Podczas uroczystości odsłonięto nową tablicę: 
"Nauczycielom walczączym o polską szkołę 
Mieszkańcy Zgierza 
14 październik 2009"
.

Nie istniejący monument na Placu Stu Straconych 

ku czci Czynu Zbrojnego i Chwały Oręża Polskiego

Nieistniejąca tablica pamiątkowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie Zgierza dawniej usytuowana na Placu Stu Straconych (zbieg ulic Piątkowskiej i J. Piłsudskiego) przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 1. 

6 września 1992 r. odsłonięto "Monument" ku czci Czynu Zbrojnego i Chwały Oręża Polskiego - bohaterskich tradycji bojowych Polskiego Żołnierza 1918-1920 r. oraz 1939-1945 r.

Na stylizowanym murze widnieje napis: "Spełniliśmy swój obowiązek wobec Ojczyzny". 

Na podstawie: 
"ZGIERZ CMENTARZE, POMNIKI, TABLICE" Marian Pieruń, 
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, 
Zgierz 2003; 
ISBN 83-920038-0-2

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS