Menu główne

Inspiracje dla krajobrazu

 

 1. Publikacja pt. "Księga standardów ulicy Piotrkowskiej" to zasady dotyczące projektowania witryn na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi (czytaj dokument)
  "Księga standardów ulicy Piotrkowskiej" to zasady dotyczące projektowania witryn na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, które z pewnością są inspiracją dla tworzenia przyjaznej przestrzeni miasta. Zawiera wytyczne dla aranżacji witryn na ulicy Piotrkowskiej, która stanowi Park Kulturowy w mieście Łodzi. Dokument przedstawia między innymi przykłady dobrych praktyk aranżacji witryn czy ich wizualizacje, ale również zawiera podstawy na temat założeń kompozycyjnych czy porady dotyczące aranżacji nośników reklamowych. 

 2. Raport pt. "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach" oprac. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (czytaj raport). 

 3. Serwis "Krajobraz mojego miasta" (www.krajobrazmojegomiasta.pl) – inspirująca strona Narodowego Instytutu Dziedzictwa dotycząca estetyki przestrzeni publicznych oraz chaosu reklamowego polskich miast. Na stronie m.in.:
  • Film pt. "Krajobraz mojego miasta" obrazujący m.in. jak dbać o ład w przestrzeni publicznej.
  • Publikacja pt. "Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i obszarach zabytkowych" (pobierz plik) autorstwa Anny Fortuny-Marek i Bogusława Szmygina to rodzaj poradnika, który ma dopomóc w przygotowywaniu tzw. zewnętrznych nośników informacji wizualnej na obiektach i w obszarach objętych ochroną konserwatorską. Celem opracowania jest przedstawienie zasad, które z punktu widzenia konserwatorskiego powinny obowiązywać nośniki informacji wizualnej. Zasady są zilustrowane pozytywnymi i negatywnymi przykładami, które zostały zebrane na obszarach chronionych w Polsce i za granicą. 
 4. Artykuł pt. "Piękne miasto, dobre miasto. Estetyzacja polskich miast" autorstwa Błażeja Ciarkowskiego (czytaj artykuł). 

 5. Publikacja pt. "Miasta nasze a w nich... Refleksje o wpływie reklamy zewnętrznej na miejską ikono sferę" autorstwa Tomasza Nawrockiego (czytaj dokument
  Publikacja T. Nawrockiego udostępniona przez Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej (czytaj regulamin Repozytorium UŁ). 

 6. Serwis "Sprzątamy reklamy" (www.sprzatamyreklamy.org
  Portal "Sprzątamy reklamy" poświęcony jest dobrym praktykom z zakresu uchwały krajobrazowej. Stworzyli go członkowie Stowarzyszenia "Miasto Moje a w Nim" we współpracy z Fundacją Training Projects. Jest on skierowany do wszystkich, którzy poszukują porady, jak wyznaczyć sprawiedliwe granice dla funkcjonowania reklamy we własnej okolicy i jak reagować, gdy zostaną one przekroczone. 

 7. Seminarium eksperckie "Ustawa krajobrazowa. Pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową" zorganizowane 31 marca 2017 r. w Gdańsku przez Instytut Metropolitalny i Uniwersytet Gdański. W czasie seminarium odbyła się sesja poświęcona doświadczeniom samorządowców w dotychczasowych pracach nad uchwałami krajobrazowymi w ich miastach.
  Poniżej prezentacje: 
  • Bartosza Poniatowskiego na temat łódzkiej uchwały krajobrazowej - prezentacja
  • Klaudyny Karczewskiej-Szymkowiak pt. "Założenia uchwały krajobrazowej a ochrona konserwatorska zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu" - prezentacja
  • Jacka Piątka (plastyka miasta Gdyni) pt. "Metody i formy pracy nad projektem tzw. "Uchwały Krajobrazowej". Pozytywne przykłady z Gdyni" - prezentacja
 8. Fundacja UrbanForms (www.urbanforms.org), której dzielność opiera się na kształtowaniu wizerunku miast i przestrzeni publicznych. 

 9. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (www.niaiu.pl) - współpraca z architektami, samorządami i użytkownikami przestrzeni publicznej w celu podniesienia jakości przestrzeni publicznych 
  Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki to państwowa instytucja kultury, która poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną oraz wydawniczą ma kształtować świadomość społeczną, promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną oraz podejmować starania w kierunku zachowania narodowego dziedzictwa architektonicznego XX wieku. Jedną z misji Instytutu jest bieżąca współpraca z architektami, samorządami i użytkownikami przestrzeni publicznej w celu podniesienia jakości przestrzeni publicznych, znalezienia równowagi w ich rozwoju oraz porozumienia w procesie ich projektowania i planowania.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS