Menu główne

Obowiązek sprzątania nieczystości po swoich pupilach

 

Sprzątanie odchodów po psie czy kocie to nie tylko obowiązek prawny, ale także świadectwo kultury i odpowiedzialności właściciela 

Każda osoba utrzymująca zwierzę domowe, a w szczególności psa, zobowiązana jest do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku wspólnego (klatek schodowych, wind, parków, chodników, ulic, placów, skwerów, zieleńców, alejek osiedlowych, obiektów rekreacyjno-sportowych). Z obowiązku tego zwolnieni są opiekunowie psów będących w służbie policji oraz osoby z niepełnosprawnościami. Odchody zwierząt domowych (w szczelnych jednorazowych opakowaniach np. woreczkach foliowych) powinny być wrzucane tylko do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Przypominamy paragraf 22 "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zgierza":

  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych.
  2. Spowodowane przez zwierzęta domowe zanieczyszczenia, usunięte z terenów publicznych, należy zbierać do koszy lub pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz (Uchwała nr XL/521/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2021.5789

Niesprzątane odchody po czworonogach stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka i innych zwierząt

(źródło: Państwowa Inspekcja Sanitarna - problem psich odchodów - ukryte zagrożenie):

"w odchodach psów występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi. Stwierdzono, że w psich odchodach występują drobnoustroje wywołujące odzwierzęce choroby, takie jak toksokaroza czy bąblowiec (tasiemiec) oraz szereg bakteryjnych czynników chorobotwórczych m.in. Campylobacter, Salmonella i Yersinia. Na choroby te narażone są przede wszystkim dzieci bawiące się na trawnikach i w piaskownicach. Toksokarozę wywołuje glista psia lub kocia. Część cyklu rozwojowego pasożytów odbywa się w glebie. Jajo glisty przybiera postać inwazyjną dopiero po trzech tygodniach. Istotne jest uprzątnięcie zwierzęcych odchodów możliwie jak najszybciej. Kontakt z tą grupą pasożytów może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla organizmu ludzkiego.

Zachowanie podstawowych zasad higieny (dbanie o czystość rąk po kontakcie ze zwierzętami, unikanie lizania po twarzy przez zwierzęta, unikanie przytulania twarzy do sierści zwierząt, mycie owoców i warzyw, unikanie piaskownic i trawników zanieczyszczonych psimi lub kocimi odchodami, regularne odrobaczanie psów i kotów), a także dbałość o należyty stan sanitarny środowiska (m.in. usuwanie odchodów po psach), są podstawowymi i skutecznymi elementami w zapobieganiu zakażeniom tymi drobnoustrojami.

Mandat za niesprzątnięcie nieczystości po psie

Niestosowanie się do przepisów (Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zgierza oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest wykroczeniem, za które może grozić 500 zł mandatu. 


Czytaj też artykuł archiwalny "Sprzątajmy po swoich psach! To nie jest kupa roboty!" 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 26.09.2023 r. w godz. 08:00-14:00: ...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS