Menu główne

Koty wolno żyjące

kotek na dachu - fot. pixabay.com (domena publiczna)
Date of publication: 
27.06.2017
Koty wolno żyjące

Koty wolno żyjące stanowią bardzo ważny element w ekosystemie miast. Ich obecność w środowisku w naturalny sposób zapobiega na przykład obecności i rozmnażaniu się gryzoni.

Koty wolno żyjące1) nie są zwierzętami bezdomnymi, nie należy im utrudniać bytowania w miejscu ich przebywania przez zamykanie lub utrudnianie dostępu do ich naturalnych schronień na terenie zurbanizowanym, jakimi mogą być też piwnice lub poddasza. Należy podkreślić, że kotów wolno żyjących nie wolno odławiać, chyba że w celu leczenia lub wykonania zabiegu sterylizacji albo kastracji. 

Zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz, na terenie naszego miasta prowadzona jest opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana poprzez: 

  • dokarmianie zakupioną przez gminę karmą rozdysponowywaną wśród wolontariuszy, którzy podają ją kotom wolno żyjącym, szczególnie w okresie zimowym; 
  • leczenie weterynaryjne zwierząt rannych lub chorych oraz sterylizację/kastrację w celu ograniczania populacji wykonywane jest przez specjalistyczne podmioty wyłonione w drodze zamówień publicznych. 

Przy dokarmianiu oraz wyłapywaniu kotów wolno żyjących w celu leczenia lub sterylizacji/kastracji gmina korzysta z pomocy osób, które dobrowolnie zgłosiły chęć współpracy na zasadzie wolontariatu. 

Jeżeli jednak w swoim miejscu zamieszkania zaobserwują Państwo sytuację, w której należy pomóc tym zwierzętom, proszę o przekazanie informacji:

  • do Straży Miejskiej w Zgierzu - tel. 42 716 44 58 (całodobowo); 
  • do Urzędu Miasta Zgierza - tel. 42 714 31 51 
    (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00;
    wtorek 8:00-17:00 oraz piątek 8:00-15:00). 

---------------------------------------

1) Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt art. 4 pkt 21 pod pojęciem zwierząt wolno żyjących (dzikich) rozumie się zwierzęta nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 19 czerwca 2024 roku, na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się: Upał (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 do godz. 19:00 - temperatura...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS