Menu główne

Zmiany w gospodarce odpadami 2021

kolorowe pojemniki na odpady
Date of publication: 
21.01.2021
Zmiany w gospodarce odpadami 2021

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Na styczniową sesję Rady Miasta Zgierza przedłożono projekt uchwały o zmianie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych:

  • proponowana stawka to 36 zł od osoby miesięcznie (obecnie 29 zł).
  • Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny - opłata podwyższona wynosiłaby 72 zł od osoby miesięcznie (obecnie 58 zł).
  • Wciąż obowiązywać ma ulga 1 zł od osoby dla mieszkańców kompostujących odpady na swojej nieruchomości.

W przypadku budynków wielolokalowych, gdzie opłaty zależą od ilości zużytej wody:

  • proponowana stawka wynosić ma 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody (obecnie 11,15 zł)
  • oraz 25,46 zł za 1 m3 zużytej wody (obecnie 22,30 zł) w przypadku gdy nie będzie spełniany obowiązek segregacji odpadów.

- "To niestety stała tendencja w samorządach, obserwujemy podwyżki także w sąsiednich miastach i gminach - mówi Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski - Od lat wzrastają opłaty za korzystanie ze środowiska (tzw. opłaty marszałkowskie) oraz ceny zagospodarowania odpadów w instalacjach. Czasami o kilkaset procent. Nawet po wprowadzeniu nowych opłat system gospodarki odpadami wciąż nie będzie samofinansujący."

Według prognoz w okresie od lutego do lipca 2021 r. planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów będą o 413 tysięcy złotych wyższe niż dochody - i to w przypadku uchwalenia nowych stawek. Samorządy niemal jednogłośnie krytykują obowiązujące rozwiązania: małą ilość instalacji przetwarzających odpady i nierealizowanie planów powstawania nowych, wzrastające corocznie opłaty (stawki za odbiór na instalacjach oraz tzw. opłata marszałkowska). 

SPRAWA UWAG RIO 

Na najbliższą sesję Rady Miasta Zgierza mają zostać przygotowane uchwały uwzględniające zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Łodzi dot. uchwały z lutego 2020 roku ustalającej opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  1. W obrębie jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stosowana będzie jedna metoda ustalania stawek za odpady. Opłaty będą naliczane na podstawie zużycia wody. W poprzednim rozwiązaniu, zakwestionowym przez RIO, w obrębie jednej nieruchomości lokale mieszkalne rozliczano na podstawie zużycia wody, a lokale usługowe ze względu na wielkość powierzchni. 
  2. Ujednolicenie metody pozwoli na uniknięcie sformułowań, co do których Regionalna Izba Obrachunkowa miała zastrzeżenia ("woda na cele socjalno-bytowe"). 
  3. Nieruchomości zabudowane budynkiem wielolokalowym niepodłączone do sieci wodociągowej lub niewyposażone w wodomierz rozliczane będą na podstawie powierzchni lokalu, a nie według ustawowej normy zużycia wody. Budynki nowo zamieszkałe i nowo wybudowane rozliczane będą w początkowym okresie na podstawie powierzchni, natomiast po uzyskaniu informacji o ilości zużywanej wody, stawka wynikać będzie ze zużycia wody. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS