Menu główne

Zmiana metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

kolorowe pojemniki na odpady
Date of publication: 
01.04.2021
Zmiana metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 kwietnia 2021 roku weszły w życie zmiany w zakresie metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zgierzu oraz obowiązują nowe wzory dokumentów - deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

 • 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi wyposażonymi w wodomierze, na których zamieszkują mieszkańcy w tym, w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale użytkowe.

  Podstawę ustalenia opłaty stanowi ilość zużytej wody według wskazań wodomierza głównego za poprzednie 3 miesiące podzielona przez 3, przy czym ustalona w ten sposób ilość wody:

   • za miesiące: październik, listopad, grudzień - służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: styczeń, luty, marzec,
   • za miesiące: styczeń, luty, marzec - służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec,
   • za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec - służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień,
   • za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień - służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: październik, listopad, grudzień.
 • 1,45 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym niepodłączonej do sieci wodociągowej lub niewyposażonej w wodomierz, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale użytkowe oraz w przypadku nieruchomości zabudowanej mieszkalnym budynkiem wielolokalowym nowo wybudowanym lub nowo zamieszkałym (do czasu uzyskania danych o ilości zużytej wody).

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, organ wydając decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje stawki opłaty podwyższonej stanowiące dwukrotność ww. stawek.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 19 czerwca 2024 roku, na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się: Upał (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 do godz. 19:00 - temperatura...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS