Menu główne

Komunikat PUP: Tarcza antykryzysowa - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Date of publication: 
07.07.2021
Komunikat PUP: Tarcza antykryzysowa - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że w ramach działań antykryzysowych z dniem 01 lipca 2021 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1 lipca 2021 r., poz. 1192) - weszły w życie zmiany w zakresie udzielanych form wsparcia w postaci:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb);

  • dofinansowań części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzc);

  • niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (art. 15zzd);

  • niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla organizacji porzarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (art. 15zzda), dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze);

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2);

  • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4).

Wprowadzone zmiany mają zastosowanie również z mocy prawa do umów zawartych przed dniem 01 lipca 2021 r. (czyli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r.), co wynika wprost z treści przepisów art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 tejże ustawy. W konsekwencji umowy zawarte przed 01 lipca 2021 roku nie będą aneksowane.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS