Menu główne

Umowa partnerska Zgierza z Maniewiczami odnowiona

Podpisanie dokumentu Umowy o Współpracy Partnerskiej przez Prezydenta Miasta Zgierza oraz Przewodniczącego Maniewickiej Rady Wiejskiej
Date of publication: 
24.08.2021
Umowa partnerska Zgierza z Maniewiczami odnowiona

We wtorek (24.08.2021 r.) na Ukrainie obustronnie podpisany został dokument Umowy o Współpracy Partnerskiej, w zakresie wzajemnych relacji samorządów lokalnych Zgierza i Maniewicz oraz zacieśnienia więzi między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą.

Strony reprezentowali: Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza oraz Oleksandr O. Hawryluk, Przewodniczący Maniewickiej Rady Wiejskiej. Dokument, bazujący na Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, obliguje strony do nawiązania oraz rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy w oparciu o wzajemne zrozumienie i szacunek.

Partnerzy zobowiązali się do podtrzymywania wzajemnych relacji w różnych dziedzinach życia, a w szczególności: gospodarki, edukacji, nauki i sportu, służby zdrowia, kultury i turystyki, ochrony środowiska. Współpraca ta ma odbywać się poprzez wspólną realizację projektów oraz innych działań, ukierunkowanych głównie na wymianę doświadczeń między lokalnymi instytucjami samorządowymi, zawodowymi i społecznymi.

Umowa partnerska Miasta Zgierz z Maniewiczami sięga 1999 roku. Dlaczego teraz, w 30. rocznicę odzyskania niepodległości przez Ukrainę, dokument został odnowiony? - Tę umowę, bardzo zbliżoną treścią do poprzedniej, musieliśmy podpisać ze względu na zmiany administracyjne na Ukrainie, czyli reformę terytorialną, jaką wprowadzili nasi wschodni sąsiedzi - wyjaśnia Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza. - Podpisałem tę umowę pełen satysfakcji, bo z dotychczasowej współpracy partnerskiej z maniewickim samorządem na Ukrainie jesteśmy bardzo zadowoleni.

Gmina Miasto Zgierz zawarła w 1999 roku z Rejonem Maniewicze umowę, która dwadzieścia lat później (2019) została prolongowana. Obecnie, gdy rejon ten zastąpiony został w wyniku reformy na Ukrainie przez Samodzielną Terytorialną Zbiorowość Maniewicze, z przyczyn formalnych należało podpisać nowy dokument.

Prezydent Miasta Zgierza w czasie swojego pobytu na Ukrainie odwiedził także Kostiuchnówkę, czyli istniejące od 10. lat Centrum Dialogu Polsko-Ukraińskiego. W tzw. Polskim Lasku, gdzie już od lat 90-tych harcerze ZHP wspólnie z okolicznymi mieszkańcami pielęgnują cmentarz Legionistów poległych w 1915 roku, regularnie odbywają się letnie obozy i spotkania Harcerskiej Służby Pamięci na Wschodzie. Tam też Przemysław Staniszewski wraz z Oleksandrem O. Hawrylukiem (inicjatorem powstania w Kostiuchnówce miejsc wspólnej pamięci) złożył hołd poległym i przekazał jubileuszowe upominki na rzecz Centrum Dialogu.

Historia współpracy partnerskiej Zgierza i Maniewicz jest długa i bogata, zawiera m.in. tworzenie wzajemnych misji gospodarczych, letnią wymianę wakacyjną młodzieży, spotkania historyczne, krajoznawcze i sportowe. Pełną listę wzajemnych wydarzeń, odbywających się w ramach partnerstwa Zgierz - Maniewicze, znaleźć można tutaj: Rejon Maniewicze (Ukraina).

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

Od godz. 21:00 dnia 18 kwietnia do godz. 08:00 dnia 19 kwietnia 2024 na obszarze powiatu zgierskiego prognozowane są: Przymrozki (stopień: 1):...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 18-19 kwietnia 2024 roku w godzinach 08:00-20:00 przy ul. Śniechowskiego (od ul. Pułaskiego do ul. Łódzkiej):wystąpi przerwa w dostawie...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS