Menu główne

Ogólnopolski Konkurs Wokalny Online "Młodych Bajanie" 2021

grafika
Date of publication: 
18.11.2021
Ogólnopolski Konkurs Wokalny Online "Młodych Bajanie" 2021

Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Zgierzu zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego Online "Młodych Bajanie" 2021 Facebook festiwalu

REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO "MŁODYCH BAJANIE" 2021

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w tym roku konkurs odbędzie się w formie online.

W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne, którzy amatorsko uprawiają sztukę wokalną.

Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać do Organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu oraz nagranie video na adres e-mail: promocja@mdkzgierz.pl

Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet. Film powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie playbacku pod obraz, stosowanie różnych filtrów). Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny. Film musi mieć zawarte w nazwie "Młodych Bajanie 2021".

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, Starostę Powiatu Zgierskiego Pana Bogdana Jarotę oraz Prezydenta Miasta Zgierza Pana Przemysława Staniszewskiego.

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez śpiew;
 • integracja osób utalentowanych muzycznie w niecodziennej rzeczywistości;
 • wymiana doświadczeń, pomysłów oraz inspiracja do poszukiwania nowych form interpretacji i prezentacji utworów muzycznych.

Kategorie: 

Przewidujemy następujące kategorie wiekowe:

 • 6 - 10 lat;
 • 11 - 15 lat;
 • 16 - 24 lata.

Uczestnicy oceniani będą z uwzględnieniem podziału na solistów i zespoły wokalne. O przydziale grupy wokalnej do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu. Każdy solista lub grupa wokalna przygotowuje do prezentacji jedną piosenkę z podkładem muzycznym lub akompaniamentem.

ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ PEŁNYCH PLAYBACKÓW. Dopuszczalny jest repertuar dowolny, mogą to być znane przeboje, jak również piosenki nowe, niepublikowane oraz własna twórczość.

Kartę zgłoszenia wraz z materiałem wideo należy przesłać na adres e-mailowy: promocja@mdkzgierz.pl do dnia 23 grudnia 2021 r.

Jury

W skład Jury wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką. Ocena dotyczyć będzie:

 • indywidualnej interpretacji piosenki,
 • muzykalności i intonacji,
 • dykcji,
 • możliwości wokalnych solisty,
 • ogólnego wrażenia artystycznego.

Jury zastrzega sobie prawo oceny według własnych kryteriów. Prosimy nie powtarzać repertuaru z poprzednich lat, może mieć to negatywny wpływ na werdykt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2022 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkzgierz.pl oraz na Facebooku MDK Zgierz bezpośrednio po ustaleniu werdyktu przez JURY. 

UWAGA! W związku z RODO, wszyscy uczestnicy zobowiązani są dostarczyć wraz z kartami zgłoszenia (soliści - załącznik nr 1) podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych (soliści - załącznik nr 2). W przypadku osób niepełnoletnich zgody należy potwierdzić podpisem rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekun zespołu biorącego udział w konkursie jest zobowiązany dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia zespołu (załącznik nr 3) zgody na przetwarzanie danych osobowych dla każdego członka zespołu oddzielnie (załącznik nr 4). 

http://mdkzgierz.pl/wp-content/uploads/2021/11/regulamin-i-karta-zgloszeniaMlodych-Bajanie-2021-1.pdf

Nagrody Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Informacje dodatkowe Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu telefonicznie pod numerem 42 719 08 52. Osoby do kontaktu: Marta Gajda, Dariusz Sujecki.

Źródło: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS