Menu główne

Ogólnopolski Festiwal Plastyczny "Młodych Bajanie" 2021

grafika
Date of publication: 
18.11.2021
Ogólnopolski Festiwal Plastyczny "Młodych Bajanie" 2021

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Plastycznego "Młodych Bajanie" 2021 - Facebook festiwalu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "MŁODYCH BAJANIE" 2021

Temat konkursu "Świat oczami młodego artysty II" to nieograniczone pole do popisu dla młodych talentów i możliwość twórczego wyrażenia siebie . Czekamy na prace, które pokażą to, co lubicie najbardziej, co najpiękniej Wam wychodzi najlepiej opanowaną techniką. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, Starostę Powiatu Zgierskiego Pana Bogdana Jarotę oraz Prezydenta Miasta Zgierza Pana Przemysława Staniszewskiego.

I. Organizatorzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon
ul. Długa 42, 95 – 100 Zgierz,
tel. 42 719 08 52, kom. 537 460 066
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl, mdkzgierz@mdkzgierz.pl,
strona internetowa: www.mdkzgierz.pl

II. Ogólne cele konkursu

  • promowanie twórczości dzieci i młodzieży;
  • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności dzieci i młodzieży;
  • wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne poprzez utworzenie wystawy internetowej z najlepszych nadesłanych prac;
  • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego w czasie pandemii koronawirusa;
  • pomoc potrzebującym poprzez licytację wybranych prac na aukcji charytatywnej.

III. Terminy

Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Po obradach jury ogłoszenie wyników nastąpi do końca stycznia 2022 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz na stronie www.mdkzgierz.pl

Termin wyłonienia autora pracy nagrody publiczności nastąpi z końcem stycznia 2022 r. Wszystkie zgłoszone prace zostaną umieszczone na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu w albumie Młodych Bajanie – Konkurs Plastyczny, gdzie będzie można na nie głosować do końca stycznia 2022 r. Prace będą umieszczane zgodnie z terminem ich otrzymania, w miarę możliwości na bieżąco.

IV. Kategorie wiekowe i techniki

Przebieg konkursu odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

  • do 9 lat,
  • 10 - 15 lat,
  • 16 - 24 lat.

Czekamy na prace w dwóch technikach, które będą ocenianie oddzielnie:

  • prace na płótnie/desce: malarstwo, grafika;
  • prace na papierze/kartonie: pastele suche/mokre, rysunek, malarstwo, grafika.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs otwarty dla dzieci i młodzieży. Jeden uczestnik może zgłosić dwie prace w każdej z kategorii, tj. maksymalnie cztery prace w dwóch kategoriach. Nie obowiązuje opłata wpisowa. Każda praca powinna być zaopatrzona kartę zgłoszeniową trwale zamocowaną na odwrocie (załącznik nr 1 do regulaminu).

UWAGA! – Prace niewłaściwie opisane nie będą oceniane przez komisję. Do pracy należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do regulaminu ze zgodami podpisany przez uczestnika pełnoletniego, bądź opiekuna prawnego w przypadku uczestnika niepełnoletniego. 

http://mdkzgierz.pl/wp-content/uploads/2021/11/Ogolnopolski-Festiwal-Plastyczny-2021.pdf 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42, 95-100 Zgierz, z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Młodych Bajanie".

VI. Jury

Skład jury powołują organizatorzy. Komisja składać się będzie z profesjonalistów – artystów plastyków.

VII. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Przyznana zostanie także nagroda publiczności za dzieło, które uzyska największą liczbę polubień na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Nagrody będą wysyłane do laureatów pocztą.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zlicytowania prac na aukcji i cały uzyskany dochód przekazać na wybrany przez Organizatorów cel charytatywny.

VIII. Uwagi końcowe

Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatorów i nie są odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji nadesłanych prac bez konieczności wypłacania honorariów autorom. Werdykt jury jest ostateczny – nie przysługuje od niego odwołanie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w ww. regulaminie. Interpretacja ww. regulaminu należy do organizatorów. 

Źródło: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS