Menu główne

Odbiór odpadów komunalnych - co się zmienia od 1 marca 2022 roku?

grafika
Date of publication: 
22.02.2022
Odbiór odpadów komunalnych - co się zmienia od 1 marca 2022 roku?

Od 1 marca 2022 roku będą obowiązywać zmiany w zgierskim systemie odbierania odpadów komunalnych: zarówno w budynkach wielolokalowych mieszkalnych (np. kamienice czy bloki), jak i w domkach jednorodzinnych.

Warto zapoznać się ze zmianami, o których jeszcze w listopadzie 2021 r. zdecydowali nasi radni.

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje w tej sprawie: 

Odbiór odpadów komunalnych w domkach jednorodzinnych - co się zmienia? 

Od marca 2022 r. będą obowiązywać zmiany w systemie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli domków jednorodzinnych. Zdecydowali o tym zgierscy radni. Bez zmian pozostanie miesięczna opłata 36 zł za osobę za odbiór odpadów komunalnych. Są jednak różnice, dotyczące głównie gospodarki bioodpadami - oraz w związku z prowadzeniem firm na terenie nieruchomości jednorodzinnej. Warto zapoznać się z nowymi zasadami.

Pierwsza zmiana - to większa ulga w opłacie miesięcznej za kompostowanie bioodpadów. Zwiększamy ją z kwoty 1 zł aż do 5 zł na osobę. Z tym, że jeśli zbudujemy sobie kompostownik (lub już go mamy), czyli korzystamy z ulgi, Miasto nie będzie odbierać od nas bioodpadów. Ich nadmiar, czyli wszystko nad pojemność kompostownika, można jednak osobiście dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów - PSZOK. Mieści się on w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a, czynny jest w dni powszednie w godz. 6:00-15:00, w soboty do 13-tej.

Roczny bezpłatny limit przyjmowanych w PSZOK bioodpadów to 200 kg. Za większe ilości punkt pobiera opłaty według obowiązującego tam cennika. Limit obowiązuje "na nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym objętą deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Trzeba dodatkowo pamiętać, że limity w PSZOK obowiązują także na bezpłatne odbiory odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 500. kg na nieruchomość) oraz zużyte opony (do 8. sztuk na nieruchomość).

Bioodpady tylko w pojemnikach, a nie w workach

Co jeszcze zmienia się w kwestii bioodpadów? Jeśli nie masz - i nie chcesz budować - kompostownika, czyli nie korzystasz z ulgi w opłacie, pamiętaj, że od marca twoje bioodpady odbierane będą tylko w pojemnikach - a nie w workach.

- W instalacjach, do których trafia większość naszych bioodpadów zagospodarowanie odpadów bez worków jest tańsze niż zebranych w workach - wyjaśnia Emilia Pokrzeptowicz, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza.

Co z firmami w domkach jednorodzinnych?

Kolejna zmiana dotyczy firm prowadzonych na terenie nieruchomości jednorodzinnych. Od marca 2022 r. Gmina Miasto Zgierz odbiera od takich przedsiębiorstw odpady komunalne pochodzące z działalności gospodarczej. Ale pamiętać trzeba, że odpady innego rodzaju niż komunalne (np. resztki materiałów po produkcji) właściciele firm nadal muszą przekazywać do wyspecjalizowanych firm, odbierających odpady na podstawie odrębnych umów.

W związku z tą zmianą właściciele firm prowadzonych w domkach jednorodzinnych mają obowiązek złożyć - do 10 kwietnia - nową deklarację za odpady. Można to zrobić:

  • osobiście, w Urzędzie Miasta Zgierza przy placu Jana Pawła II 16, w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi (parter, pok. 11).
  • Przyjmowane są także dokumenty w wersji elektronicznej: przez https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /4ebn4d0m4f/skrytka) lub składane na stronie https://zgierz.eboi.pl/ (tam można znaleźć formularz deklaracji).
  • Wypełnioną deklarację można też wysłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz).

Zbieramy odpady selektywnie

Trzeba pamiętać, że wszyscy właściciele domków jednorodzinnych znajdujący się w zgierskim systemie odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów. Oddzielnie segregujemy papier, szkło, tworzywa sztuczne - i oczywiście bioodpady. Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miasto Zgierz pokrywa koszty działania całego systemu: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zakupu pojemników i worków do zbierania odpadów (z wyłączeniem BIO), utrzymania punktu PSZOK, obsługi administracyjnej.

- Miasto Zgierz nadal dopłaca do systemu, ponieważ wysokość wpłat nie pokrywa wszystkich kosztów - podsumowuje Emilia Pokrzeptowicz.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są dostępne na stronie internetowej miasta Zgierza: zobacz tutaj 

Odbiór odpadów komunalnych w budynkach wielolokalowych - co się zmienia? 

Od marca 2022 r. będą obowiązywać zmiany w systemie odbierania odpadów komunalnych w budynkach wielolokalowych mieszkalnych - jak kamienice czy bloki. Bez zmian pozostaje stawka opłaty miesięcznej, powiązana ze zużyciem wody: 12,73 zł/m3, według zasad naliczania przez Gminę Miasto Zgierz. Nadal trzeba też składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi. Zmiany pojawiają się m.in. w związku z odbiorem odpadów wielkogabarytowych.

Stawka opłaty miesięcznej za odbiór nie zmienia się, jednak trzeba pamiętać, że mówimy o kwocie wnoszonej bezpośrednio do Gminy. Jeśli na przykład zarządca posesji wprowadza inny sposób rozliczenia i nalicza opłatę według własnych zasad, Gmina Miasto Zgierz nie ponosi za to odpowiedzialności. Jednak, co do zasady, naliczanie opłat za selektywnie zbierane odpady nadal powiązane jest z ilością zużytej wody.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel lub zarządca posesji. Można to zrobić:

  • osobiście, w Urzędzie Miasta Zgierza przy placu Jana Pawła II 16, w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi (parter, pok. 11).
  • Przyjmowane są także dokumenty w wersji elektronicznej: przez https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /4ebn4d0m4f/skrytka) lub składane na stronie https://zgierz.eboi.pl/ (tam można znaleźć formularz deklaracji).
  • Wypełnioną deklarację można też wysłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz).

Wielkie gabaryty - standardowo trzy razy w roku

Według nowych ustaleń, odpady wielkogabarytowe będą odbierane z zabudowy wielolokalowej trzy razy do roku.

- Chyba, że właściciel lub zarządca posesji złoży specjalne zgłoszenie: wówczas taki odbiór nastąpi dodatkowo raz w miesiącu - wyjaśnia Emilia Pokrzeptowicz, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza.

Każdy mieszkaniec, jeśli będzie miał odrębną potrzebę, może indywidualnie dostarczyć "duże gabaryty" do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów - PSZOK. Mieści się on w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a, czynny jest w dni powszednie w godz. 6:00-15:00, w soboty do 13-tej. Odpady do PSZOK można dostarczyć samodzielnie lub może je przywieźć w naszym imieniu inna osoba. Dla odpadów objętych limitem wymagana jest tylko pisemna zgoda właściciela posesji, z której pochodzą odpady.

Limity na bioodpady

Zostały określone nowe roczne limity na bezpłatne przyjmowanie bioodpadów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon w PSZOK - z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w przeliczeniu na nieruchomość.

I tak: mniejsze budynki wielolokalowe, w których znajduje się do 20. lokali mieszkalnych, mają limit przyjmowania do 200 kg bioodpadów. Natomiast budynki powyżej 20. lokali - do 400 kg bezpłatnie oddawanych bioodpadów rocznie. Analogicznie: mniejsze budynki mogą oddać do 1000. kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz do 16. sztuk zużytych opon. Większe budynki posiadają limit na poziomie, odpowiednio: 1500. kg oraz 24. sztuk opon.

Zbieramy odpady selektywnie

Trzeba pamiętać, że wszyscy właściciele nieruchomości wielolokalowych, znajdujących się w zgierskim systemie odbioru odpadów komunalnych, zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów. Oddzielnie segregujemy papier, szkło, tworzywa sztuczne - i oczywiście bioodpady.

Pojemniki na odpady zmieszane zapewnia mieszkańcom posesji właściciel nieruchomości. Z kolei pojemniki do segregacji zapewnia Gmina Miasto Zgierz. Utrzymanie wszystkich pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym jak i czystości przy pergoli jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości wielolokalowej. Gmina Miasto Zgierz doposaża pergole śmietnikowe w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miasto Zgierz pokrywa koszty działania całego systemu: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zakupu pojemników i worków do zbierania odpadów (z wyłączeniem BIO), utrzymania punktu PSZOK, obsługi administracyjnej.

- Miasto Zgierz nadal dopłaca do systemu, ponieważ wysokość wpłat nie pokrywa wszystkich kosztów - podsumowuje Emilia Pokrzeptowicz.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są dostępne na stronie internetowej miasta Zgierza: zobacz tutaj 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 26.09.2023 r. w godz. 08:00-14:00: ...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS