Menu główne

30 września 2023 r. upływa termin opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

grafika
Data publikacji: 
24.08.2023
30 września 2023 r. upływa termin opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - do dnia 30 września 2023 roku (sobota) należy dokonać opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia w 2023 roku.

Niedokonanie opłaty w ustawowej wysokości i w terminie tj. do dnia 30 września 2023 roku, skutkuje:

 • koniecznością dokonania opłaty dodatkowej powiększonej o 30% tej opłaty, należnej za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym (plus rata bieżąca),
 • bądź wygaśnięciem zezwolenia.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się:

 • na rachunek Urzędu Miasta Zgierza: Bank Spółdzielczy w Zgierzu nr konta 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107
 • lub w kasie urzędu (pl. Jana Pawła II 16, pokój nr 14) w dniach:
  - poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-14:00,
  - wtorek w godz. 8:00-15:00,
  - piątek w godz. 8:00-13:00.

Wpłatę należy opisać podając: "nazwę przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych, tytuł wpłaty" (np. P.P.H.U. Jan Kowalski, Zgierz ul. Nastrojowa 15, opłata za zezwolenie alkoholowe A, B, C.)

Zachęcamy do odwiedzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Zgierza

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Działalności Gospodarczej: 

 • pl. Jana Pawła II 16, pok. nr 117; 
 • tel. 42 714-31-42 lub 42 714-31-41.   

Komunikat Wydziału Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miasta Zgierza 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 26.09.2023 r. w godz. 08:00-14:00: ...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS