Menu główne

Akcja "Zadbaj o bezpieczeństwo strażaka - fotowoltaika zagrożeniem dla ratownika"

tabliczka oznaczająca instalację fotowoltaiczną
Data publikacji: 
04.05.2022
Akcja "Zadbaj o bezpieczeństwo strażaka - fotowoltaika zagrożeniem dla ratownika"

Kampania społeczna lubuskich strażaków 

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Patryk Maruszak rozpoczął 29.04.2022 r. kampanię społeczną pn. "Zadbaj o bezpieczeństwo strażaka – fotowoltaika zagrożeniem dla ratownika" 

Kampania społeczna skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów wyposażonych lub zasilanych energia uzyskiwana z instalacji fotowoltaicznych. Kampania ukierunkowana jest na uzyskanie pełnej współpracy z mieszkańcami ziemi lubuskiej w zakresie ochrony zdrowia i życia strażaków wykonujących działania ratownicze w obrębie instalacji fotowoltaicznych. 

Popularność instalacji fotowoltaicznych wymusza na strażakach posiadanie wiedzy, dzięki której będą mogli nieść skuteczną pomoc poszkodowanym w obiektów wyposażonych w takie systemy. Co może być zaskakujące, instalacje fotowoltaiczne nie zawsze są od razu widoczne, dlatego jednym z elementów poprawiających bezpieczeństwo strażaków jest informacja o jej istnieniu w postaci specjalnego oznakowania. Jest to znak graficzny, przedstawiony w PN-EN 60364-7-712 oraz wytycznych branżowych, który zgodnie z jej zapisami powinien być umieszczony: 

  • w złączu instalacji elektrycznej, 
  • w miejscu pomiaru, jeżeli jest oddalony od złącza, 
  • w jednostce odbiorcy lub tablicy rozdzielczej, do której podłączone jest zasilanie z falownika, 
  • albo inne gwarantujące skuteczne powiadomienie i zamontowanej instalacji np. ogrodzenie posesji, elewacji budynku. 

Uwzględniając te założenia oraz fakt, że informacja powinna być przekazana jak najszybciej ratownikom,  KW PSP w Gorzowie Wlkp. proponuje by znak informujący o występowaniu instalacji fotowoltaicznej został umieszczony zarówno w postaci stosownej naklejki, również w formie tabliczki na ogrodzeniu posesji. 

Stosowne tabliczki na ogrodzenie i naklejki na urządzenia oraz skrzynki przyłączeniowe energii elektrycznej już od dziś będzie prowadzić straż pożarna w województwie lubuskim. Strażacy PSP i OSP będą docierać do mieszkańców i przekazywać informacje o zagrożeniach oraz naklejki i tabliczki. jeśli ktoś będzie zainteresowany indywidualnym odbiorem może osobiście zgłosić się do najbliższej komendy PSP i takie materiały uzyska. 

Można także pobrać znak graficzny na naszej stronie w poniższym linku i samemu wydrukować naklejki i oznakować instalacje. 

LINKI do pobrania w wersji wektorowej (SVG i PDF) znajdują się poniżej w sekcji Materiały. 

Porady dla właścicieli: 

Poinformuj strażaka podczas akcji ratowniczej: 

  • gdzie umieszczone są moduły fotowoltaiczne, inne elementy instalacji PV i skrzynka przyłączeniowa sieci elektroenergetycznej.
  • poinformuj czy instalacja wyposażona jest w magazyny energii (akumulatory) oraz ich umiejscowienie.
  • poinformuj czy w obiekcie znajduje się plan urządzenia fotowoltaicznego (instalacji fotowoltaicznej) dla ekip ratowniczych.
  • poinformuj w jakie zabezpieczenia wyposażona jest instalacja PV.
  • podaj przebieg tras kablowych prądu stałego DC, od modułów fotowoltaicznych do falownika oraz od falownika do rozdzielni elektrycznej w budynku.

Opracowanie: mł. bryg. Dariusz Szymura 

Materiały:  

Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim


Czytaj też: "Fotowoltaiczny dekalog dobrych praktyk" (10 zasad bezpiecznej instalacji PV PPOŻ, w tym oznaczenia instalacji PV)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

27399
Usuń

Tymczasowe lokalizacje

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza - ul. A. Musierowicza 2 w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. TrauguttaKontakt...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 29 lutego 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS