Menu główne

Darmowa Pomoc Prawna

fotografia freepik.com
Data publikacji: 
12.01.2016
Darmowa Pomoc Prawna

Aktualna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu zgierskiego 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane teleadresowe oraz zakres porad, jakich udzielają poszczególne jednostki - pobierz plik w formacie pdf.

Zakres pomocy obejmuje:

 • poradnictwo rodzinne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo pedagogiczne,
 • pomoc społeczna,
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • interwencja kryzysowa,
 • dla osób bezrobotnych,
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • prawo konsumenckie,
 • prawa dziecka,
 • prawa pacjenta,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo pracy,
 • prawo podatkowe,
 • dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego,
 • inne.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Aktualizacja 20.10.2023 roku


Komunikat STAROSTY ZGIERSKIEGO z dnia 13 lutego 2023 r. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej ustawą, informuję, że od 2 stycznia 2023 r. na terenie powiatu zgierskiego uruchomiono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego , w następujących lokalizacjach:

 1. Zgierz, ul. Sadowa 6A (punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 2. Zgierz, ul. Długa 49 (punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 3. Stryków, ul. Kościuszki 29 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 4. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 5. Głowno, ul. Kilińskiego 2 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 6. Ozorków, ul. Lotnicza 1 (punkt nieodpłatnych porad prawnych).  

Punkty zostały zlokalizowane w sposób umożliwiający dogodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wszystkim mieszkańcom powiatu zgierskiego. Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach.

W punktach zlokalizowanych w Aleksandrowie Łódzkim, Głownie oraz w Strykowie, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu:

 • pod numerem telefonu 785 050 293 (w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00-16:00, we wtorki w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz. 8:00-15:00)
 • lub drogą mailową na adres: npp@powiat.zgierz.pl

Adresy punktów i harmonogram udzielania porad:

ZGIERZ

 • Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzony przez organizację pozarządową Fundację Młodzi Ludziom w Starostwie Powiatowym w Zgierzu 
  ul. Sadowa 6a (lokal dostępny dla niepełnosprawnych)
  poniedziałki, środy i piątki godz. 8:00-12.00;
  wtorki i czwartki godz. 12:00-16.00. 

 • Punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation w Starostwie Powiatowym w Zgierzu 
  ul. Długa 49
  Nieodpłatna pomoc prawna: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 12:00-16:00;
  Nieodpłatna mediacja: piątki godz. 11:00-15:00 (w przypadku braku zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, w punkcie będą udzielane nieodpłatne porady prawne).

 • Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
  ul. Długa 49
  poniedziałki, wtorki, środy, czwartki godz. 8:00-12:00;
  piątki godz. 7:00-11:00. 

Komunikat Starostwa Powiatowego w Zgierzu 


Do pobrania:


Formy pomocy MOPS w Zgierzu 

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne udzielane są również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (MOPS):


ARCHIWUM 
Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 15.02.2022 r. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej ustawą, informuję, że od 3 stycznia 2022 r. na terenie powiatu zgierskiego uruchomiono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego , w następujących lokalizacjach:

 1. Zgierz, ul. Sadowa 6A (punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 2. Zgierz, ul. Długa 49 (punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 3. Stryków, ul. Kościuszki 29 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 4. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 5. Głowno, ul. Kilińskiego 2 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 6. Ozorków, ul. Lotnicza 1 (punkt nieodpłatnych porad prawnych).  

Komunikat STAROSTY ZGIERSKIEGO z dnia 24 lutego 2022 r. 

Od dnia 1 marca 2022 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu:

 • pod numerem telefonu 785 050 293 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:00)
 • lub drogą mailową na adres: npp@powiat.zgierz.pl

Adresy punktów i harmonogram udzielania porad:

ZGIERZ

 • Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzony przez organizację pozarządową Fundację Młodzi Ludziom w Starostwie Powiatowym w Zgierzu 
  ul. Sadowa 6a (lokal dostępny dla niepełnosprawnych) 
  tel. do punktu: 665 530 272
  poniedziałki, środy i piątki godz. 8:00-12.00;
  wtorki i czwartki godz. 12:00-16.00. 

 • Punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation w Starostwie Powiatowym w Zgierzu 
  ul. Długa 49
  tel. do punktu: 665 530 518 
  Nieodpłatna pomoc prawna: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 12:00-16:00;
  Nieodpłatna mediacja: piątki godz. 11:00-15:00 (w przypadku braku zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, w punkcie będą udzielane nieodpłatne porady prawne).

 • Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
  ul. Długa 49
  tel. do punktu: 665 530 518
  poniedziałki, wtorki, środy, czwartki godz. 8:00-12:00;
  piątki godz. 7:00-11:00. 

Komunikat Starostwa Powiatowego w Zgierzu 


Do pobrania:

Aktualizacja 14.09.2022 r. 

Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 25.01.2022 r. 

Od 1 lutego 2022 r. (wtorek) do odwołania, porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie), poza lokalem punktu (zdalnie). 

W celu umówienia się na zdalną poradę z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy: 

 • zadzwonić pod numer telefonu 785 050 293 
 • lub wysłać zgłoszenie elektroniczne na adres: npp@powiat.zgierz.pl 

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 


W 2022 r. (tak samo jak w roku minionym) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu:

 • pod numerem telefonu 785 050 293 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:00)
 • lub drogą mailową na adres: npp@powiat.zgierz.pl

Adresy punktów i harmonogram udzielania porad:

ZGIERZ

 • Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzony przez organizację pozarządową Fundację Młodzi Ludziom w Starostwie Powiatowym w Zgierzu 
  ul. Sadowa 6a (lokal dostępny dla niepełnosprawnych) 
  tel. do punktu: 665 530 272 
  poniedziałki, środy i piątki godz. 8:00-12.00;
  wtorki i czwartki godz. 12:00-16.00. 

 • Punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation w Starostwie Powiatowym w Zgierzu 
  ul. Długa 49
  tel. do punktu: 665 530 518 
  Nieodpłatna pomoc prawna: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 12:00-16:00;
  Nieodpłatna mediacja: piątki godz. 11:00-15:00 (w przypadku braku zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, w punkcie będą udzielane nieodpłatne porady prawne).

 • Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
  ul. Długa 49
  tel. do punktu: 665 530 518
  poniedziałki, wtorki, środy, czwartki godz. 8:00-12:00;
  piątki godz. 7:00-11:00.


ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

 • Punkt nieodpłatnych porad prawnych prowadzony przez adwokatów i radców prawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim
  ul. Piotrkowska 4/6 (lokal dostępny dla niepełnosprawnych)
  tel. do punktu: 697 664 254
  poniedziałki, środy, piątki godz. 8:00-12.00;
  wtorki, czwartki godz. 12:00-16:00.

GŁOWNO

 • Punkt nieodpłatnych porad prawnych prowadzony przez adwokatów i radców prawnych w budynku Urzędu Gminy w Głownie
  ul. Kilińskiego 2
  tel. do punktu: 665 530 294
  poniedziałki, środy, piątki godz. 8:00-12:00;
  wtorki, czwartki godz. 12:00-16:00.

OZORKÓW

 • Punkt nieodpłatnych porad prawnych prowadzony przez organizację pozarządową Fundację Młodzi Ludziom w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie
  ul. Lotnicza 1 (lokal dostępny dla niepełnosprawnych)
  tel. do punktu: 697 664 236
  poniedziałki, środy, piątki godz. 8:00-12:00;
  wtorki, czwartki godz. 12:00-16:00.

STRYKÓW

 • Punkt nieodpłatnych porad prawnych prowadzony przez adwokatów i radców prawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Strykowie
  ul. Kościuszki 29 (lokal dostępny dla niepełnosprawnych)
  tel. do punktu: 665 529 866
  poniedziałki, środy, czwartki w godz. 14:00-18:00;
  wtorki, piątki godz. 8:00-12.00.

Komunikat Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 27.09.2021 r. 

Aktualizacja listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu zgierskiego - lista placówek

Lista jednostek (obejmuje dane teleadresowe, kryteria dostępu, zakres pomocy): 

 • poradnictwo rodzinne, 
 • poradnictwo psychologiczne, 
 • pomoc pedagogiczna, 
 • pomoc społeczna, 
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień, 
 • przeciwdziałanie przemocy domowej, 
 • interwencja kryzysowa, 
 • dla osób bezrobotnych, 
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
 • prawo konsumenckie, 
 • prawa dziecka, 
 • prawa pacjenta, 
 • prawo ubezpieczeń społecznych, 
 • prawo pracy, 
 • prawo podatkowe, 
 • dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego, 
 • nieodpłatna pomoc prawna,
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
 • inne. 

Do pobrania:

Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 07.06.2021 r. 

Na terenie powiatu zgierskiego uruchomiono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach:

 • Zgierz - ul. Sadowa 6A (punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 • Zgierz - ul. Długa 49 (punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 • Stryków - ul. Kościuszki 29 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 • Aleksandrów Łódzki - ul. Piotrkowska 4/6 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 • Głowno - ul. Kilińskiego 2 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 • Ozorków - ul. Lotnicza 1 (punkt nieodpłatnych porad prawnych).

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Sprawiedliwości, od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania, zostało zawieszone bezpośrednie udzielanie porad prawnych i obywatelskich, są one udzielane w formie zdalnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Na poradę można umówić się dzwoniąc pod numer telefonu 785-050-293 lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: npp@powiat.zgierz.pl.

W przypadku ustania zagrożenia, działalność punktów w formie stacjonarnej zostanie wznowiona.

Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 30.09.2020 r. 

Aktualizacja listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu zgierskiego z dn. 30.09.2020 r. - lista jednostek (dane teleadresowe, zakres pomocy, kryteria dostępu)

CZĘŚĆ I listy obejmuje zakres

Lista wg art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej: 

 • poradnictwo rodzinne, 
 • poradnictwo psychologiczne, 
 • pomoc pedagogiczna, 
 • pomoc społeczna, 
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień, 
 • przeciwdziałanie przemocy domowej, 
 • interwencja kryzysowa, 
 • dla osób bezrobotnych, 
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
 • prawo konsumenckie, 
 • prawa dziecka, 
 • prawa pacjenta, 
 • prawo ubezpieczeń społecznych, 
 • prawo pracy, 
 • prawo podatkowe, 
 • dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego. 
CZĘŚĆ II listy obejmuje zakres pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE wg art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej: 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 785-050-293 [opcjonalnie: e-mailem: npp@powiat.zgierz.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku i która PRZED uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się osobie udzielającej nieopłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieopłatne poradnictwo obywatelskie.  

Komunikat Starosty Zgierskiego z dn. 18.08.2020 r. 

WAŻNY KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 -treść komunikatu

Starosta Zgierski przywraca bezpośrednią obsługę osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 785 050 293 lub drogą mailową na adres: npp@powiat.zgierz.pl.

Aktualizacja: 18.08.2020 r. 

Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 13.03.2020 r.  

Z uwagi na względy bezpieczeństwa Starosta Zgierski tymczasowo zawiesza działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego do odwołania! 

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail. 

Udzielanie pomocy w wyżej przedstawiony sposób, będzie przebiegać analogicznie jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, osoba uprawniona będzie miała możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w następujący sposób: 

 • pod numerem telefonu punktu, w którym udzielana była nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
  - Zgierz, ul. Długa 49 - Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego - tel. 665-530-518 
  - Zgierz, ul. Sadowa 6a - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - tel. 665-530-272  

 • na adres poczty elektronicznej: npp@powiat.zgierz.pl

 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a.

Aktualizacja: 13.03.2020 r. 

Informacje Starostwa Powiatowego z dn. 08.01.2020 r. 

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu zgierskiego, tak jak w całym kraju, funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255) w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci lub radcy prawni.

Logo punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na terenie powiatu zgierskiego utworzono siedem Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (wykaz wszystkich punktów).

Umówienie terminu pod numerem tel. 785 050 293 (poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00-15:00, wtorek w godzinach 8:00-16:00, piątek w godzinach 8:00-14:00) lub drogą mailową: npp@powiat.zgierz.pl.

Na terenie miasta Zgierza funkcjonuje: 

 • Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich - ul. Sadowa 6a - tel. 665 530 272 (Starostwo Powiatowe w Zgierzu) 
  prowadzony przez organizację pozarządową Fundację Młodzi Ludziom (KRS 0000432954) 
  czynny: 
  poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00-12:00 oraz wtorki i czwartki w godz. 8:00-16:00.

 • Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich - ul. Długa 49 - tel. 665 530 518  (Starostwo Powiatowe w Zgierzu)
  prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation (KRS 0000463393) 
  czynny: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki godz. 8:00-12:00 oraz piątki godz. 7:00-11:00. 

 • Punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja - ul. Długa 49 - tel. 665 530 518  (Starostwo Powiatowe w Zgierzu)
  prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation (KRS 0000463393) 

  • Nieodpłatna pomoc prawna: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 12:00-16:00 
  • Nieodpłatna mediacja (w przypadku braku zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, w punkcie świadczone będą nieodpłatne porady prawne): piątki godz. 11:00-15:00. 

Aktualizacja 08.01.2020 r.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

27399
Usuń

Tymczasowe lokalizacje

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza - ul. A. Musierowicza 2 w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. TrauguttaKontakt...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS