Menu główne

Do kupienia lokale mieszkalne - przetargi wrzesień 2024 r.

grafika
Data publikacji: 
07.06.2024
Do kupienia lokale mieszkalne - przetargi wrzesień 2024 r.

Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że we wrześniu 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16 - sala 114 na pierwszym piętrze) odbędą się przetargi na sprzedaż mieszkań. 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 4) - tel. 42 714 31 85 lub 42 714 31 87. 


4 września 2024 roku o godz. 10:30 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokali mieszkalnych wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu): 

 •  ul. 1 Maja 71 m. 15 w Zgierzu 

  • Cena wywoławcza: 180 000,00 zł (zwolnione od podatku VAT) 
  • Wadium: 9 000,00 zł 
  • Powierzchnia użytkowa lokalu: 32,30 m
 •  ul. 1 Maja 73 m. 75 w Zgierzu 

  • Cena wywoławcza: 220 000,00 zł (zwolnione od podatku VAT) 
  • Wadium: 11 000,00 zł 
  • Powierzchnia użytkowa lokalu: 39,02 m

Ze stanem faktycznym lokali można zapoznać się w trakcie ich oględzin

 • ul. 1 Maja 71 m. 15 – w dniu 26 sierpnia 2024 r. w godz. 09:00-10:00, 
 • ul. 1 Maja 73 m. 75 – w dniu 26 sierpnia 2024 r. w godz. 10:00-11:00. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2024 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. 


9 września 2024 roku o godz. 11:00 - drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu): 

 •  ul. ks. Sz. Rembowskiego 6 m. 7 w Zgierzu 

  • Cena wywoławcza: 57 000,00 zł (zwolnione od podatku VAT) 
  • Wadium: 2 900,00 zł 
  • Powierzchnia użytkowa lokalu: 17,80 m

Ze stanem faktycznym lokalu można zapoznać się w trakcie ich oględzin

 • w dniu 28 sierpnia 2024 r. w godz. 11:00-12:00. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 3 września 2024 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. 


9 września 2024 roku o godz. 11:30 - trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu): 

 •  ul. 3 Maja 34 m. 6 w Zgierzu 

  • Cena wywoławcza: 178 000,00 zł (zwolnione od podatku VAT) 
  • Wadium: 8 900,00 zł 
  • Powierzchnia użytkowa lokalu: 45,19 m

Ze stanem faktycznym lokalu można zapoznać się w trakcie ich oględzin

 • w dniu 28 sierpnia 2024 r. w godz. 09:00-10:00. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 3 września 2024 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. 


Pełna treść ogłoszeń publikowana jest na stronie internetowej:

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniu 19 lipca 2024 roku w godzinach 08:00-14:00: ul. Polna numery 32-34.   Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy. Spółka "Wodociągi...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS