Menu główne

Do kupienia nieruchomości gruntowe - przetargi wrzesień 2024 r.

grafika
Data publikacji: 
03.07.2024
Do kupienia nieruchomości gruntowe - przetargi wrzesień 2024 r.

Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że we wrześniu 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16 - sala 114) odbędą się przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych. 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, pokoje 3 i 4 na parterze) - telefony: 42 714 31 83, 42 714 31 84, 42 714 31 85, 42 714 31 87. 

Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się: 

 • ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości, 
 • z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania - szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 224 lub 210) - tel. 42 714 31 91 lub 42 714 31 82

4 września 2024 roku o godz. 10:00 -  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej:

 • Zgierz, ul. Wiejska 30, 32, 34
  • Powierzchnia łączna: 4187 m2
  • Cena wywoławcza: 580 000,00 zł (w tym 23% VAT)
  • Wadium: 50 000,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2024 roku wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.


9 września 2024 roku o godz. 10:00 -  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych:

 • Zgierz, ul. Wandy Chotomskiej 14
  • Powierzchnia łączna: 448 m2
  • Cena wywoławcza: 135 000,00 zł (w tym 23% VAT)
  • Wadium: 14 000,00 zł
 • Zgierz, ul. Wandy Chotomskiej 16
  • Powierzchnia łączna: 1171 m2
  • Cena wywoławcza: 340 000,00 zł (w tym 23% VAT)
  • Wadium: 34 000,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 3 września 2024 roku wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.


11 września 2024 roku o godz. 11:00 - piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej: 

 • Siemienice, gmina Krzyżanów, powiat kutnowski, województwo łódzkie
  • Powierzchnia łączna: 4100 m2
  • Cena wywoławcza: 155 000,00 zł (zwolnione z VAT)
  • Wadium: 15 000,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 5 września 2024 roku wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.


Pełna treść ogłoszeń publikowana jest na stronie internetowej:

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniu 19 lipca 2024 roku w godzinach 08:00-14:00: ul. Polna numery 32-34.   Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy. Spółka "Wodociągi...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS