Menu główne

Dodatek Osłonowy 2024

grafika
Data publikacji: 
23.01.2024
Dodatek Osłonowy 2024

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł (lub 286,00 zł*)
  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100,00 złotych; 

 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł (lub 429,00 zł*)
  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych miesięcznie na osobę; 

 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł (lub 607,75 zł*)
  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych miesięcznie na osobę;

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł (lub 822,25 zł*)
  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych miesięcznie na osobę.

(*) Jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł zasilanych węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496):

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. 

Do pobrania ze strony zgierskiego MOPS

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: 

 • osobiście: w Dziale Świadczeń MOPS przy ulicy Łęczyckiej 24 w Zgierzu (tel. 42 716 71 94),
 • elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP,  
 • pocztą tradycyjną: wysyłając na adres MOPS: 95-100 Zgierz, ul. Długa 56.

Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Uwaga: wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS