Menu główne

Fundusz Wspomagania Zdolnych Uczniów Klas VI-VIII Szkół Podstawowych

Nagrodzeni stypendiami uczniowie w 2022 roku
Data publikacji: 
01.03.2022
Fundusz Wspomagania Zdolnych Uczniów Klas VI-VIII Szkół Podstawowych

Fundusz Wspomagania Zdolnych Uczniów Klas VI-VIII Szkół Podstawowych Stypendia Fundacji Brenntag Polska 2022 rok 

O pomoc stypendialną Funduszu mogą ubiegać się:

 • uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z klas VI-VIII, znajdujących się na terenie miasta Zgierza,
 • uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z klas VI-VIII – mający stałe zameldowanie na terenie miasta Zgierza.

Z pomocy Funduszu mogą korzystać uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • są finalistami olimpiad przedmiotowych lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia,
 • i osiągną średnią ocen nie mniejszą niż 5,00 na koniec każdego z semestrów roku szkolnego.

Wnioski (formularz stanowiący załącznik do regulaminu) o przyznanie pomocy Funduszu składać mogą:

 • wychowawcy klas,
 • dyrekcje szkół,
 • rady pedagogiczne bądź rady szkół,
 • rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,
 • organizacje społeczne i samorządowe.

Wnioski (na formularzu) należy składać w dwóch terminach: do dnia 15 marca oraz 15 września każdego roku, przesyłając je pocztą na adres Urzędu Miasta Zgierza: Miasto Tkaczy, ul. Ks. Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz lub składać osobiście.
Koperta powinna być opatrzona w każdym przypadku dopiskiem "Fundusz Wspomagania Zdolnych Uczniów Klas VI-VIII Szkół Podstawowych".

Pomoc stypendialna z Funduszu może być udzielana na sfinansowanie:

 • kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,
 • obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,
 • projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk, staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp),
 • udziału w wystawach, konkursach itp.,
 • pomocy dydaktycznych, takich jak m.in.: instrumenty, pomoce i przybory plastyczne, książki i czasopisma specjalistyczne, sprzęt komputerowy. 

Firma Brenntag Polska Sp. z o.o. jest jednym z największych producentów chemii przemysłowej w kraju, w Zgierzu posiada swój magazyn centralny. Od 2005 r. (dwa razy w roku) firma przyznaje środki, wspierając finansowo najzdolniejszych zgierskich uczniów.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
24053
Usuń

W lipcu 2022 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2022 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
23768
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu (28.04.2022 r.);  do...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS