Menu główne

Informacje dotyczące nieczystości ciekłych

samochód do odbioru nieczystości ciekłych - fot. pixabay.com (domena publiczna)
Data publikacji: 
10.03.2023
Informacje dotyczące nieczystości ciekłych

Na stronie miasta Zgierza w dziale "Środowisko" zostały opublikowane ważne informacje dotyczące Nieczystości ciekłych.

W infomatorze dla przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz przypomnamy o: 

  • obowiązkach po zmianach przepisów od 9 sierpnia 2022 roku, 
  • zmianach w kwartalnych sprawozdaniach obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku, 
  • zmianach zasad i wysokości kar w zakresie odpowiedzialności wynikającej ze składania kwartalnych sprawozdań
  • wysokości opłat za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących od 10 marca 2023 roku, 
  • obowiązku zawierania umów z właścicielami nieruchomości, od których odbierane są nieczystości ciekłe. 

W informatorze dla właścicieli nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków przypomnamy o:

  • obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (faktury, rachunki) - osoby, które nie podpisały jeszcze umów, powinny to niezłocznie uczynić, gdyż za niewywiązywanie się z tych obowiązków właścicielowi grozi kara grzywny;
  • konieczności niezłocznego zgłoszenia eksploatacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę do Urzędu Miasta Zgierza. 

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza opublikowana jest lista przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz - link do wykazu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS