Menu główne

Komunikat dla przedsiębiorców wykonujących przewóz osób taksówką

taksówka
Data publikacji: 
14.09.2022
Komunikat dla przedsiębiorców wykonujących przewóz osób taksówką

UWAGA: Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 roku zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180 z późn. zm.), tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Podlegają one dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku (zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2019 r. poz. 1180 z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów - Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Po tym terminie licencje TAXI wydane przed dniem 1 stycznia 2020 roku, w przypadku nie złożenia wniosku o dostosowanie, stracą swoją ważność.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • pod numerami tel. 42 714-31-41 lub 42 714-31-42 
  • Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II nr 16 (pok. 117). 

Opis procedury i wniosek do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25000
Usuń

Wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych

Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę:
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 26.09.2022 r. w godz. 08:00-14:30: ul...
24851
Usuń

Komunikat MUK - zmiany w rozkładach jazdy

Komunikat Miejskich Usług Komunikacyjnych (MUK) w Zgierzu: 
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego...
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS