Menu główne

Komunikat PUP: Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy

Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Data publikacji: 
13.01.2023
Komunikat PUP: Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu planuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy w następujących terminach: 

od dnia 16 stycznia 2023 r. – nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych:

 • szkolenia,
 • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia),
 • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia),

od dnia 16 stycznia 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 roku: 

 • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
 • roboty publiczne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
 • zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (refundacja przez okres do 12 m-cy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę),
 • staże (maksymalnie na okres do 6 m-cy).

Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne będą w terminach naborów na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Ponadto informujemy, że z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2023 r. nie będą finansowane: 

 • studia podyplomowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy, 
 • stypendia z tytułu kontynuowania nauki, 
 • koszty opieki nad dzieckiem do lat 7, 
 • koszty dojazdu w przypadku szkoleń indywidualnych, 
 • koszty szkoleń dla poszukujących pracy. 


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 01.02.2023 r. w godz. 08:00-14:00: ul...
25471
Usuń

Zakup węgla w preferencyjnej cenie

Osoby uprawnione do zakupu węgla w preferencyjnej cenie (2000 zł za tonę):
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzech stopni alarmowych:
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS