Menu główne

Komunikat PUP: od dnia 1 czerwca 2023 roku nabór wniosków ze środków EFS +

Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Data publikacji: 
17.05.2023
Komunikat PUP: od dnia 1 czerwca 2023 roku nabór wniosków ze środków EFS +

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż rozpoczyna realizację projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim" ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dla Działania FELD.07.01 "Aktywizacja zawodowa – PUP" Priorytetu FELD.07 "Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem".

W związku z powyższym w terminie od dnia 1 czerwca 2023 roku prowadzony będzie nabór wniosków w ramach projektu na niżej wymienione formy wsparcia: 

 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wysokość refundacji na 1 stanowisko pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę), 
 • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 miesięcy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia), 
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w kwocie nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia), 
 • staże
 • szkolenia dla osób bezrobotnych
 • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia), 
 • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia). 

W ramach projektu mogą być skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza:

 • osoby młode (w wieku 18-29 lat),
 • osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
 • osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym). 

Zgodnie z "Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027", w przypadku projektów skierowanych do osób w wieku 15-29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony jest oceną umiejętności cyfrowych oraz - w razie potrzeby - uzupełnieniem poziomu kompetencji.

Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne będą od dnia 29 maja 2023 roku na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania". 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS