Menu główne

Komunikat PUP: Tarcza antykryzysowa - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Data publikacji: 
07.07.2021
Komunikat PUP: Tarcza antykryzysowa - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że w ramach działań antykryzysowych z dniem 01 lipca 2021 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1 lipca 2021 r., poz. 1192) - weszły w życie zmiany w zakresie udzielanych form wsparcia w postaci:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb);

  • dofinansowań części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzc);

  • niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (art. 15zzd);

  • niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla organizacji porzarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (art. 15zzda), dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze);

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2);

  • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4).

Wprowadzone zmiany mają zastosowanie również z mocy prawa do umów zawartych przed dniem 01 lipca 2021 r. (czyli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r.), co wynika wprost z treści przepisów art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 tejże ustawy. W konsekwencji umowy zawarte przed 01 lipca 2021 roku nie będą aneksowane.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20692
Usuń

Ostrzeżenie: Burze z gradem

Burze z gradem (stopień zagrożenia 2) od godz. 14:00 do godz. 22:00 dnia 28.07.2021 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozowane są burze, którym...
22699
Usuń

Zamknięty przejazd kolejowy - ul. Grotnicka

W związku z przebudową torowiska, zamknięty zostanie przejazd drogowo-kolejowy w ulicy Grotnickiej w Zgierzu:w dniach 20-21 lipca 2021 roku od...
22516
Usuń

Od 1 lipca zamknięta dla ruchu ul. Łódzka przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja

W związku z przebudową torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i ul. 1 Maja w Zgierzu wystąpią utrudnienia w ruchu. Z dniem 1 lipca...
21652
Usuń

W lipcu 2021 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2021 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS