Menu główne

Konsultacje w sprawie inwestycji przy ul. Twardej

tabliczka "teren prywatny" na posesji przy ul. Twardej
Data publikacji: 
03.08.2022
Konsultacje w sprawie inwestycji przy ul. Twardej

Rozpoczyna się czas konsultacji społecznych dla inwestycji przy ul. Twardej w Zgierzu. W zamiarach inwestora jest zbudowanie w tym miejscu instalacji do przetwarzania odpadów płynnych. Prawo w takich wypadkach nakazuje inwestorowi uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Mieszkańcy mają teraz możliwość przekazywania urzędnikom swoich uwag i wniosków co do planowanego przedsięwzięcia. 

Mieszkańcy przez 30 dni (od 3 sierpnia do 3 września 2022 r.) mają w Urzędzie Miasta Zgierza (UMZ) do wglądu dokumentację decyzji środowiskowej.  

- Warto, by mieszkańcy Zgierza, zapoznali się z uzgodnieniami i opiniami właściwych w sprawie organów - mówi Anna Sobierajska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMZ. - W decyzji środowiskowej uprawnione instytucje określają inwestorowi warunki, jakie muszą być zachowane podczas budowy i eksploatacji. Przedsięwzięcie ma być realizowane z zachowaniem tych warunków, a eksploatację cały czas nadzoruje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jeśli doszłoby do naruszenia któregokolwiek z warunków, inwestycja zostałaby niezwłocznie wstrzymana. 

A zatem inwestor może przystąpić do budowy takiej instalacji wyłącznie z zachowaniem warunków, podanych w decyzji środowiskowej - by nie stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego ani dla zdrowia czy bezpieczeństwa ludzi. Prezydent Miasta Zgierza, by wydać decyzję środowiskową, zobowiązany jest uzgodnić warunki inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, przy uzyskaniu opinii pozostałych instytucji upoważnionych w tej sprawie. Jak się dowiadujemy, inwestor (firma EKO LAND, mająca swą siedzibę w województwie lubelskim) zainteresowany jest zbudowaniem pod tym adresem instalacji przetwarzających odpady niebezpieczne, jakimi są np. zużyte oleje silnikowe. Złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej już w lutym 2020 roku, czego w żadnym wypadku nikomu nie można zabronić. 

Procedura uzgadniania opinii między instytucjami trwała ponad dwa lata, m.in. z powodu prowadzonej wnikliwej analizy. 

- Wniosek był długo procedowany, bo w takich wypadkach ściśle analizujemy przedkładane dokumenty i bierzemy pod uwagę wszelkie możliwe sytuacje - wyjaśnia Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza. - Wszystkie wymagania mają być spełnione, więc stawiamy inwestorowi choćby i fakultatywne warunki, czyli takie, które niekoniecznie dla danej inwestycji mogłyby być wymagane. Można powiedzieć, że dmuchamy na zimne, ale robimy wszystko, co możliwe by wykluczyć ewentualne niebezpieczeństwo - przekonuje prezydent. 

Teraz mieszkańcy mają prawo wyrazić swoje opinie. Zgodnie z przepisami, po zakończeniu konsultacji społecznych Prezydent Miasta Zgierza ma obowiązek rozpatrzyć każdą uwagę. 

- Jeżeli takie uwagi mają charakter technologiczny, zwykle przekazuje się je wykonawcy inwestycji do wyjaśnienia - informuje Anna Sobierajska. 

Może też zdarzyć się tak, że niektóre uwagi mieszkańców będą wymagały uzgodnienia z innymi organami, wówczas oczywiście tak się dzieje. 

- Wówczas być może pojawią się dodatkowe uwarunkowania, które inwestor będzie musiał uszanować - wyjaśnia pani naczelnik. 

W przypadku inwestycji, gdzie zachodzi konieczność ustalenia warunków dla ochrony środowiska naturalnego, polskie prawo narzuca procedurę urzędową z aktywnym udziałem społeczeństwa. 

- Zwracamy szczególną uwagę, by niczego w tej kwestii nie zaniedbać. W przypadku podobnych inwestycji kontrola społeczna warunków budowy to niezwykle ważny aspekt przedsięwzięcia - podkreśla Anna Sobierajska. 

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona w Urzędzie Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16, pokój nr 222), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00; wtorek 8:00- 17:00; piątek 8:00-15:00), po uprzednim umówieniu terminu wizyty - pod numerem telefonu 42 714 31 51. 

W ramach udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, od 3 sierpnia do 3 września 2022 r. mieszkańcy mają także możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, 
  • ustnie do protokołu, 
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym): 
    • na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl, 
    • skrytka ePUAP: /4ebn4d0m4f/SkrytkaESP. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zgierza.  

Treść Obwieszczenia Prezydenta Miasta Zgierza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
24723
Usuń

Przerwy w dostawie ciepłej wody

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu informuje: od dnia 20.08.2022 r. od godz. 08:00 do dnia 22.08.2022 r. do godz. 24:00...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 sierpnia 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego...
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS