Menu główne

Kuźmiński Stanisław ps. "SKOBIG", "ATHOS"

 

ppor. Stanisław KUŹMIŃSKI pseudonim "SKOBIG", "ATHOS"

Szkic ołówkiem - portret Stanisław KuźmińskiegoSyn Maksymiliana i Wandy, ur. 19 października 1919 roku w Zgierzu, harcerz, uczestnik wielu obozów harcerskich i obozów Przysposobienia Wojskowego. Był jednym z najlepszych lekkoatletów w Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu. Szczególnie dobre wyniki osiągał w skokach i biegach. Stąd jego przezwisko "Skobig" nadane mu przez por. A. Banachowskiego, które potem było jego żołnierskim pseudonimem. Był członkiem gimnazjalnego chóru rewelersów. Uczestniczył w krajoznawczych wyprawach rowerowych: w 1937 roku do Lwowa i Leżajska, a w następnym roku, w około tysiąckilometrowej wyprawie rowerowej do Gdyni. W 1939 roku zdał egzamin maturalny. W tymże roku ukończył też kursy: pilotażu szybowcowego i motorowego w Borowej Górze. Był uczestnikiem obozu Junackich Hufców Pracy w okolicach Baranowicz. 

Został wcielony jako ochotnik do Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" i brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Uniknął niewoli. Po wysiedleniu jego rodziców ze Zgierza przeszedł potajemnie granicę Generalnego Gubernatorstwa.

W Warszawie od października był członkiem Związku Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR). Potem przez ZWZ przeszedł do AK. W pewnym okresie był kurierem na trasie Sochaczew-Łowicz. Służył w 4. kompani por. Jerzego Marcinkowskiego "Jura" w warszawskiej Bazie Lotniczej AK "Łużyce". Tajną podchorążówkę AK ukończył w roku 1942. Brał udział w akcjach zbrojnych: w odbiciu więźniów przy ul. Długiej, w akcjach zaopatrzeniowych m.in. w 1943 r. w rekwizycji 6 wagonów kolejowych cukru, w 1944 r. w rekwizycji transportu tkanin itd. 

W powstaniu od 2 sierpnia 1944 roku był dowódcą plutonu w kompanii batalionu AK "Piorun". Jego pluton kwaterował w południowym Śródmieściu w domach przy ul. Poznańskiej 21 i 23, w pobliżu Wspólnej. Rozkazem KWO AK nr 28 z 15 września 1944 roku odznaczony został Krzyżem Walecznych "Za wybitną odwagę osobistą". Dowodzony przez niego oddział unieszkodliwił dwie samobieżne miny tzw. "Goliaty". S. Kuźmiński i dwaj dowódcy drużyn w jego plutonie: J. Borowski i K. Malinowski przez cały okres powstania, podobnie jak inni żołnierze Bazy Lotniczej, nosili na beretach Orły, pod którymi były biało-czerwone szachownice lotnicze.

"Skobig" został wywieziony do obozu jenieckiego w Łambinowicach. Stamtąd ewakuowano go do Murnau. Po wyzwoleniu był oficerem 4. Wołyńskiej Brygady Piechoty w II Korpusie Polskim we Włoszech.

Powrócił do kraju w roku 1948. Ukończył SGGW w Warszawie i otrzymał dyplom inżyniera ogrodnika. Był działaczem społecznym w środowisku Błonie. Był też współzałożycielem Warszawskiego Związku Ogrodniczego. Wybrano go do Zarządu Środowiska Byłych Żołnierzy Baonu AK "Piorun".

Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, Medalem Wojska, Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł 1 października 1986 roku w Błoniach. 

opracowanie biogramu B. Kustosik (Muzeum Miasta Zgierza), 
na podstawie książki Bogdana Bejma, Od "Kedywu" do baonu "Zośka", Łódź 1994. 

*** 

Czytaj też: Biogramy powstańcze na stronie www.1944.pl 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS