Menu główne

Kwalifikacja wojskowa 2023

Żołnierze - fot. pixabay.com (domena publiczna)
Data publikacji: 
08.05.2023
Kwalifikacja wojskowa 2023

Kwalifikacja wojskowa dla powiatu zgierskiego odbędzie się w terminie od dnia 8 maja do dnia 26 czerwca 2023 r. w godz. 10:30-18:00 w lokalu przy ul. Piątkowskiej 83F w Zgierzu. 

Na podstawie Obwieszczenia nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się

  1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.,

  2. mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

  3. osoby, które w latach 2021-2022:

    1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

    2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

  4. kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 


Armia wzywa na komisję  

Dla jednych obowiązek, dla innych początek drogi zawodowej w służbach mundurowych. W poniedziałek ruszyła kwalifikacja wojskowa, która dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2004 roku, choć przed komisją lekarską staną również panie oraz osoby z roczników 1999-2003. W powiecie zgierskim kwalifikacja potrwa do 26 czerwca br.  

Stawienie się przed Powiatową Komisją Lekarską nie oznacza wezwania do wojska, a jedynie ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej młodych ludzi. 

Każda osoba zgłaszająca się na kwalifikację wojskową będzie miała założoną ewidencję oraz wydaną książeczkę wojskową z wpisem kategorii zdrowia A, B, D lub E. 

Dokument umożliwi wstąpienie do wojska lub kontynuowanie nauki na uczelniach wojskowych. 

Łącznie przed komisją będzie musiało stawić się ponad 950 młodych osób z terenu powiatu zgierskiego. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu


Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS