Menu główne

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Przyroda Wokół Nas"

Krajobraz kolaż - fot. pixabay.com (domena publiczna)
Data publikacji: 
23.09.2021
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Przyroda Wokół Nas"

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu miasta Zgierza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie fotograficznym "Przyroda wokół nas". 

Regulamin konkursu i karta uczestnictwa

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu. 

CELE KONKURSU: 

 1. Rozwijanie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. 
 2. Popularyzowanie piękna i różnorodności przyrody najbliższej okolicy. 
 3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia i dokumentowania obserwacji przyrodniczych. 
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży. 

ADRESACI KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Zgierza. 

ORGANIZACJA KONKURSU: 

 1. Przedmiotem Konkursu są fotografie prezentujące piękno i różnorodność polskiej przyrody. 
 2. Tematyka fotografii: 
  • I kategoria - obiekt przyrodniczy (roślina, zwierzę, grzyb, kwiat, owoc, szyszka itp.); 
  • II kategoria - krajobraz lub zjawisko przyrodnicze. 
 3. Fotografia musi spełniać następujące wymagania techniczne: 
  • fotografia może być kolorowa lub czarno-biała; 
  • format fotografii: 20x30, 30x40 lub większy. 
 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie. 
 5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 
 6. Jury przy ocenie fotografii będzie brało pod uwagę: 
  • zgodność z tematem; 
  • wrażenia artystyczne; 
  • ciekawe, kreatywne ujęcie tematu; 
  • atrakcyjność i oryginalność; 
  • technikę wykonania fotografii. 
 7. Fotografie konkursowe należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać nazwę szkoły, do której uczęszcza Uczestnik konkursu. 
  Do każdej fotografii należy dołączyć KARTĘ UCZESTNICTWA (załącznik 1 do regulaminu)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Fotografie konkursowe wraz z KARTĄ UCZESTNICTWA (załącznik 1) należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu, ul. Leśmiana 1, do dnia 15.10.2021 r.

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

 1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 
 2. Decyzje jury są ostateczne. 
 3. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana e-mailem lub telefonicznie do szkół uczniów biorących udział w konkursie. 
 4. Dla wyróżnionych i laureatów/laureatek przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 5. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz w mediach społecznościowych. 
 6. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości, o terminie której szkoły zostaną poinformowane. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 
 2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikację w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 t.j). 
 3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z nadesłanych zdjęć. 
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
 5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres e-mailowy: jolaignaczak@interia.pl.

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22797
Usuń

Ostrzeżenie: Silny wiatr

Silny wiatr (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 do godz. 20:00 dnia 22.10.2021 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się wystąpienie...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej mogą...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniach 22-23.10.2021 r. w godz. 09:00-13:30...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS