Menu główne

Nabór wniosków "Moja Woda" 2021

grafika
Data publikacji: 
22.03.2021
Nabór wniosków "Moja Woda" 2021

Ostatni miesiąc na złożenie wniosku w programie "Moja Woda" 2.0. 

Jeszcze tylko do 10 czerwca 2021 r. będzie można składać elektroniczne wnioski do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie "Moja Woda".

WAŻNE: Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusze będą przyjmować do 12 lipca 2021 r.

Do dofinansowania w programie "Moja woda" kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowany może być również zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.

Wnioski należy składać do wojewódzkich przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące zł. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia. 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 


Wznowienie naboru wniosków "Moja Woda" 2021

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) ogłasza od dnia 22.03.2021 roku wznowienie naboru wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" na lata 2020-2024

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, określone są w treści Programu oraz Regulaminie naboru wniosków stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. 

Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 2.700.000 zł.   

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od dn. 22.03.2021 roku, poprzez:

  • portal beneficjenta

oraz równolegle dodatkowo

  • w formie papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  • Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.lodz.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny, który dostępny jest w menu po lewej stronie. W celu wypełnienia wniosku należy zapisać go na dysku komputera. Otwarcie wniosku bezpośrednio w przeglądarce nie jest możliwe. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą "SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF"– dostępnej w portalu beneficjenta.
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku (Współwłaściciel podopisuje dodatkowo "informacje o przetwarzaniu danych osobowych"), do: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
(godziny pracy 8:00 - 15:30)

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)) formularze wniosków muszą być identycznie i posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. 

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną) lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową http://www.wfosigw.lodz.pl 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność zapewnienia, że realizacja przedsięwzięcia  musi być zgodna z przepisami prawa i przed przystąpieniem do realizacji swojej inwestycji trzeba posiadać właściwe decyzje administracyjne. W związku z powyższym należy uzyskać informację od odpowiedniego organu nadzory budowlanego (starostwo powiatowe / urząd miasta) oraz od Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" w zakresie konieczności uzyskania takich decyzji dla danej inwestycji aby przedstawić je Funduszowi przy rozliczaniu dotacji.

Pytania dotyczące naboru wniosków do Programu Priorytetowego "Moja Woda" można kierować pod poniższe numery telefonów:

  • 42 20 71 480
  • 42 66 34 159
  • 42 66 34 194

lub mailowo na adres: mojawoda@wfosigw.lodz.pl

Załączniki:

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Czytaj też: "Moja Woda" 2.0 – weź 5000 zł i oszczędzaj wodę - artykuł na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22699
Usuń

Zamknięty przejazd kolejowy - ul. Grotnicka

W związku z przebudową torowiska, zamknięty zostanie przejazd drogowo-kolejowy w ulicy Grotnickiej w Zgierzu:w dniach 20-21 lipca 2021 roku od...
22516
Usuń

Od 1 lipca zamknięta dla ruchu ul. Łódzka przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja

W związku z przebudową torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i ul. 1 Maja w Zgierzu wystąpią utrudnienia w ruchu. Z dniem 1 lipca...
21652
Usuń

W lipcu 2021 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2021 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS