Menu główne

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Plakat informacyjny z przedłożoną datą zakończenia spisu
Data publikacji: 
29.01.2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021) rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24:00) 

UWAGA: termin realizacji spisu wydłużony do 30 września 2021 r.

https://spis.gov.pl/

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski,
 • osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania, 
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Zakres informacji zbieranych w spisie obejmować będzie:

 • charakterystykę demograficzną,
 • aktywność ekonomiczną,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystykę etniczno-kulturową,
 • gospodarstwa domowe i rodziny,
 • stan i charakterystykę zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Dane zbierane będą następującymi metodami:

 • samospisu internetowego, 
 • wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, 
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego. 

Obowiązkową metodą spisu dla osób fizycznych będzie samospis internetowy (przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS). 

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Miasta Zgierza: 

 • 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16 (pokój nr 5) 
 • nr tel. 42 714-31-30 lub 42 714-31-31,
 • e-mail: dkurowska@umz.zgierz.pl. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. 

Szczegółowe informacje o spisie na stronie spis.gov.pl

Aktualizacja 02.04.2021 r.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS