Menu główne

Nowy eko-projekt "W zielone gramy" Stowarzyszenia EZG

plakat informacyjny
Data publikacji: 
25.04.2023
Nowy eko-projekt "W zielone gramy" Stowarzyszenia EZG

Dołącz do projektu i zagraj z nami w zielone! Przyjmowanie zgłoszeń do 9 lipca 2023 roku. 


Stowarzyszenie EZG rusza z nowym, ekologicznym projektem, na którego realizację otrzymało aż 150 tys. złotych! Projekt "W zielone gramy" odpowiada na problemy związane z ekologią i ochroną środowiska w Zgierzu i powiecie zgierskim. 

Celem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnej do podejmowania ważnych tematów i rozwiązywania problemów lokalnych poprzez wzmocnienie kompetencji obywatelskich 12 osób realizujących trzy Zielone Inicjatywy Lokalne oraz zaproszenie mieszkańców do działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu ochrony środowiska (debaty, warsztaty, szkolenia, podcasty).

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie Stowarzyszenia EZG (zakładka: Działania –> "W zielone gramy")

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Źródło: Stowarzyszenie EZG


Rekrutacja do projektu ekologicznego "W zielone gramy" 

Zapraszamy osoby chcące rozwinąć swoją aktywność społeczną i wprowadzić pozytywne zmiany w temacie ochrony środowiska i przestrzeni publicznej do udziału w naszym projekcie ekologicznym "W zielone gramy"!

Jakich osób poszukujemy?

 • pełnoletnich, zamieszkujących powiat zgierski, w szczególności Miasto Zgierz;
 • zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, ekologii, zrównoważonego rozwoju, transportu publicznego itp.;
 • posiadających podstawową wiedzę w tematyce projektu lub wykształcenie w danym obszarze (np. z zakresu nauk społecznych, o środowisku, gospodarki przestrzennej itp.);
 • zmotywowanych do realizacji kilkumiesięcznego grupowego projektu.

Na czym polega projekt?

Do udziału w projekcie zaprosimy 12 osób, których zadaniem będzie przeprowadzenie Zielonej Inicjatywy Lokalnej na terenie Zgierza lub sąsiednich gmin powiatu zgierskiego, związanej z tematyką ekologii, ochrony środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym. Inicjatywy będą realizowane w 3 grupach tematycznych zgodnych z zainteresowaniami i celami osób uczestniczących w projekcie.

W ramach inicjatywy wykorzystacie narzędzia partycypacji społecznej, włączycie do działania mieszkańców i mieszkanki oraz lokalne organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, skorzystacie również ze wsparcia eksperckiego. Efektem inicjatyw mogą być widoczne zmiany w przestrzeni miejskiej – np. zagospodarowanie terenów zielonych i wprowadzenie ekologicznych rozwiązań, jak również wypracowanie rekomendacji, raportu, projekt uchwały lub koalicja mieszkańców, organizacji i instytucji.

Wszystkie Wasze działania oraz rekomendacje znajdą się w publikacji przygotowanej na koniec projektu, służącej zwiększeniu wiedzy mieszkańców i mieszkanek na temat ochrony środowiska i wsparciu ich udziału w konsultowaniu spraw lokalnych.  

Harmonogram projektu:

 • przyjmowanie zgłoszeń: do 9 lipca 2023 r.
 • rozmowy z kandydatami/kandydatkami oraz wyniki rekrutacji: do 24 lipca 2023 r. 
 • warsztaty integracyjno-edukacyjne: 16-17 września 2023 r. w pobliżu Zgierza; 
 • cykl 6 warsztatów specjalistycznych (po 4 godz.): październik 2023 – maj 2024 r. 
 • realizacja Zielonych Inicjatyw Lokalnych: październik 2023 – czerwiec 2024 r.
 • wyjazdowe warsztaty ewaluacyjne: czerwiec 2024 r.

W projekcie otrzymacie:

 • Finansowe wsparcie: budżet w wysokości 5 000 zł dla każdej z 3 grup stworzonych przez osoby uczestniczące w projekcie podczas pierwszych warsztatów, który może zostać przeznaczony np. na badania ankietowe/fokusowe, mapowanie terenu, otwarte warsztaty z ekspertami, spotkania tematyczne w szkołach, spacery badawcze, wycieczki, debaty, zakup sprzętu lub inne działania służące realizacji projektu.
 • Wsparcie eksperckie: zaproszeni eksperci i ekspertki z zakresu ochrony środowiska będą udzielać wsparcia merytorycznego i doradztwa w trakcie trwania projektu. Będą dostępni, aby odpowiedzieć na Wasze pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów, z jakimi się spotkacie.
 • Warsztaty specjalistyczne z zakresu prawa dotyczącego ochrony środowiska, narzędzi partycypacji społecznej, zasad tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dobrych praktyk odpornych miast, projektowania dostępnej przestrzeni oraz działań informacyjno-promocyjnych w obszarze ekologii.

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w naszym projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 9 lipca 2023 r. znajdującego się pod linkiem 

W razie pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszenie@ezg.info.pl lub telefoniczny pod numerem 665 461 145.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Źródło: Stowarzyszenie EZG

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS