Menu główne

Ocena obszarowa jakości wody Gminy Miasto Zgierz za 2022 r.

woda z kranu - fot. pixabay.com (domena publiczna)
Data publikacji: 
19.04.2023
Ocena obszarowa jakości wody Gminy Miasto Zgierz za 2022 r.

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2022 r. badań wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że: woda produkowana przez „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. na potrzeby wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zgierz - spełniała w 2022 r. wymagania zawarte w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Zgierz wyprodukował w 2022 roku - 2 369 080 m3 wody, średnia produkcja wyniosła 6 491 m3/ dobę. Z wodociągu korzystało ok. 52 000 osób.

Woda w powyższym wodociągu pochodzi z 2 ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez koagulację, filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu, napowietrzaniu oraz stałej dezynfekcji dwutlenkiem chloru.

W 2022 r. w wodzie z wodociągu publicznego Zgierz jednorazowo stwierdzono nieprawidłową zmianę w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h. Zarządca wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze oraz wykonał kontrolne badanie wody wykazujące prawidłowe wartości w zakresie mikrobiologicznym przy prawidłowej wartości chloru wolnego. Nie odnotowano przekroczeń fizykochemicznych w jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zasilanym przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zgierz. Zarejestrowano jedną interwencję dotyczącą jakości organoleptycznej wody jednakże nie znalazła ona potwierdzenia w przeprowadzonych badaniach kontrolnych jakości wody.

Nie prowadzono żadnych postępowań administracyjnych dotyczących jakości wody w wodociągu.

Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS