Menu główne

Ogólnopolski Festiwal Plastyczny "Młodych Bajanie" 2022

baner
Data publikacji: 
10.11.2022
Ogólnopolski Festiwal Plastyczny "Młodych Bajanie" 2022

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Plastycznego "Młodych Bajanie" 2022 - Facebook festiwalu 

REGULAMIN KONKURSU 

Temat konkursu "Świat oczami młodego artysty III" daje nieograniczoną możliwość wypowiedzi twórczej młodym artystom. Czekamy na prace, które pokażą to, co interesuje Was najbardziej, co przykuwa Waszą uwagę, co najpiękniej Wam w duszy gra, najlepiej opanowaną albo lubianą techniką. Prace muszą być pracami własnymi autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w żadnym konkursie. 

1. Organizatorzy 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon 
tel. 537 460 066 
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl, 
strona internetowa: www.mdkzgierz.pl 

2. Ogólne cele konkursu 

 • promowanie twórczości dzieci i młodzieży; 
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, pomysłowości i talentu dzieci i młodzieży; 
 • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego; 
 • pomoc potrzebującym poprzez licytację wybranych prac na aukcji charytatywnej. 

3. Terminy 

 • Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 5 stycznia 2023 r. 
 • Obrady jury odbędą się w terminie do 31 stycznia 2023 r. 
 • Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz na stronie  internetowej www.mdkzgierz.pl.
 • Prace będą prezentowane zgodnie z terminem napływu do MDK, w miarę możliwości na bieżąco. 
 • Wszystkie regulaminowo zgłoszone prace zostaną umieszczone na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu w albumie Młodych Bajanie – Konkurs Plastyczny 2022, gdzie będzie można oddać głos do dnia 28.02.2023 r. typując pracę do nagrody publiczności. 

4. Kategorie wiekowe, techniki, formaty 

Prace zostaną ocenione: 

 1. w trzech kategoriach wiekowych:
  • do 9 lat
  • 10-13 lat
  • 14-24 lata
 2. w dwóch technikach ocenianych oddzielnie:
 • prace na płótnie/desce: malarstwo, grafika;
 • prace na papierze/kartonie: pastele suche/mokre, rysunek, malarstwo, grafika.

Dopuszczalny format prac: A4 i A3

5. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 • Konkurs otwarty dla dzieci i młodzieży. 
 • Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w każdej z technik, tj. maksymalnie dwie prace w dwóch technikach. 
 • Do każdej pracy należy na odwrocie trwale zamocować kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do regulaminu). 

UWAGA! Prace niewłaściwie opisane nie będą oceniane przez komisję. 

Do pracy należy także dołączyć wypełniony Załącznik nr 2 do regulaminu ze zgodami, podpisany przez uczestnika pełnoletniego, bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego. 

Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, 
ul. 3 Maja 41, 95-100 Zgierz, 
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Młodych Bajanie". 

6. Jury

 • Komisja konkursowa składać się będzie z profesjonalistów – artystów plastyków. 
 • Skład jury powołują organizatorzy.  

7. Nagrody 

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. 
 • Przyznana zostanie także nagroda publiczności dla autora pracy, która uzyska największą liczbę polubień na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. 
 • Nagrody i dyplomy zostaną wysyłane do laureatów pocztą. 
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zlicytowania prac na aukcji, a cały uzyskany dochód przekazać na wybrany przez organizatorów cel charytatywny. 

8. Uwagi końcowe 

 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie są odsyłane. 
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji nadesłanych prac bez konieczności wypłacania honorariów autorom. 
 • Werdykt komisji jest ostateczny – nie przysługuje od niego odwołanie. 
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w ww. regulaminie. 
 • Interpretacja ww. regulaminu należy do organizatorów. 

Załączniki do regulaminu:

 • Karta zgłoszeniowa konkursu plastycznego - Załącznik nr 1 (plik pdf) 
 • Kwestionariusz dla uczestników konkursu (zgody i oświadczenia) - Załącznik nr 2 (plik pdf) 

Źródło: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25471
Usuń

Zakup węgla w preferencyjnej cenie

Osoby uprawnione (które mają potwierdzenie przyznanej bonifikaty przez MOPS) mogą zgłaszać się do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 06.12.2022 r. w godz. 07:30-18:00: ul...
25311
Usuń

Nowa lokalizacja POKD

Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (dotychczasowy adres ul. Kolejowa 3) od  31 października 2022 r. będzie funkcjonował w nowej lokalizacji w...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzech stopni alarmowych:
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS