Menu główne

Ogólnopolski Konkurs Wokalny "Młodych Bajanie" 2022

baner
Data publikacji: 
10.11.2022
Ogólnopolski Konkurs Wokalny "Młodych Bajanie" 2022

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego "Młodych Bajanie" 2022 - Facebook festiwalu 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorzy 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon 
tel. 537 460 066 
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl, 
strona internetowa: www.mdkzgierz.pl 

2. Ogólne cele konkursu 

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez śpiew i muzykę;
 • współdziałanie w zespole osób utalentowanych muzycznie;
 • przygotowanie do występów na większych scenach, pokonywanie stresu scenicznego;
 • wymiana doświadczeń, pomysłów oraz inspiracja do poszukiwania nowych form interpretacji i prezentacji utworów muzycznych. 

3. Kategorie 

Przewidujemy następujące kategorie wiekowe:

 • 6-10 lat,
 • 11-15 lat,
 • 16-24 lata.

Uczestnicy oceniani będą z uwzględnieniem podziału na solistów i zespoły wokalne. O przydziale grupy wokalnej do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 • Każdy solista lub grupa wokalna przygotowuje do prezentacji jedną piosenkę z podkładem muzycznym lub akompaniamentem.
 • Konkurs, tak jak w ostatnich latach odbędzie się w formie online.
 • W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne, którzy amatorsko uprawiają sztukę wokalną.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać organizatorowi wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu oraz nagranie video na adres e-mail: promocja@mdkzgierz.pl.
 • Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem typu kamera, telefon, tablet. Powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie playbacku pod obraz, stosowanie różnych filtrów).
 • Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny.
 • Nie wezmą udziału w konkursie pliki przesłane wetransferem i podobnymi programami ze względu na krótki okres aktywności linku.
 • Należy przesłać w jednej wiadomości nagranie konkursowe wraz z załącznikami (3 pliki łącznie). Film musi mieć zawarte w nazwie "Młodych Bajanie 2022". 
 • ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ PEŁNYCH PLAYBACKÓW.
 • Dopuszczalny jest repertuar dowolny, mogą to być znane przeboje, jak również piosenki nowe, niepublikowane oraz własna twórczość.
 • Kartę zgłoszenia wraz z materiałem wideo należy przesłać na adres e-mailowy: promocja@mdkzgierz.pl w terminie do dnia 29 grudnia 2022 r.

5. Jury

W skład Jury wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką.

Ocena dotyczyć będzie:

 • indywidualnej interpretacji piosenki,
 • muzykalności i intonacji,
 • dykcji,
 • możliwości wokalnych solisty,
 • ogólnego wrażenia artystycznego.

Jury zastrzega sobie prawo oceny według własnych kryteriów. Prosimy nie powtarzać repertuaru z poprzednich lat, może mieć to negatywny wpływ na werdykt.

6. Nagrody

Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody dla uczestników poszczególnych kategorii wiekowych.

7. Uwagi końcowe

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2023 r.
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkzgierz.pl oraz na Facebooku MDK Zgierz bezpośrednio po ustaleniu werdyktu przez JURY.
 • UWAGA!
  W związku z RODO, wszyscy uczestnicy zobowiązani są dostarczyć wraz z kartami zgłoszenia (soliści – załącznik nr 1) podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych (soliści – załącznik nr 2). W przypadku osób niepełnoletnich zgody należy potwierdzić podpisem rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekun zespołu biorącego udział w konkursie jest zobowiązany dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia zespołu (załącznik nr 3) zgody na przetwarzanie danych osobowych dla każdego członka zespołu oddzielnie (załącznik nr 4).
 • Dodatkowe informacje techniczne z zakresu przesyłania plików konkursowych można uzyskać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu telefonicznie pod numerem 537 460 066. Osoba do kontaktu: Dariusz Sujecki.

Załącznik do regulaminu - Załącznik (plik pdf): 

 • Załącznik nr 1 dla solisty - Karta zgłoszenia, 
 • Załącznik nr 2 dla solisty - Zgoda dla rodzica/osoby pełnoletniej, 
 • Załącznik nr 3 dla zespołu - Karta zgłoszenia, 
 • Załącznik nr 4 dla zespołu - Zgoda dla rodzica/osoby pełnoletniej. 

Źródło: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25471
Usuń

Zakup węgla w preferencyjnej cenie

Osoby uprawnione (które mają potwierdzenie przyznanej bonifikaty przez MOPS) mogą zgłaszać się do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 06.12.2022 r. w godz. 07:30-18:00: ul...
25311
Usuń

Nowa lokalizacja POKD

Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (dotychczasowy adres ul. Kolejowa 3) od  31 października 2022 r. będzie funkcjonował w nowej lokalizacji w...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzech stopni alarmowych:
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS