Menu główne

Projekt "Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego""

grafika
Data publikacji: 
01.10.2021
Projekt "Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego""

Głównym celem projektu "Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa 150 osób w wieku 18 lat i więcej zamieszkujących Łódzki Obszar Metropolitalny, tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski (w tym mieszkańców obszarów objętych programem rewitalizacji w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym oraz osoby w wieku 50 lat i więcej). 

Możesz wziąć udział w projekcie, jeżeli: 

  • masz 18 lat lub więcej, 
  • uczysz się/zamieszkujesz na obszarze ŁOM, tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
  • jesteś osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i posiadasz status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo. 

Co oferujemy? 

  • szkolenia i kursy zawodowe wraz z egzaminami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych – za uczestnictwo otrzymasz stypendium szkoleniowe, 
  • szkolenia i kursy społeczne, 
  • poradnictwo obywatelsko-prawne, 
  • pośrednictwo pracy, 
  • 4-miesięczne staże zawodowe, w trakcie których otrzymywać będziesz stypendium w wysokości 1 057,60 zł netto. 

Biuro projektu: 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 55 lok. 111   

Zapraszamy do kontaktu: 

Źródło: www.nowystart.inse.pl

Projekt: "Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT. Wartość dofinansowania: 1 688 886,22 zł

Do pobrania: 
Plakat informacyjny (pdf) (1.06MB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22797
Usuń

Ostrzeżenie: Silny wiatr

Silny wiatr (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 do godz. 20:00 dnia 22.10.2021 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się wystąpienie...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej mogą...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniach 22-23.10.2021 r. w godz. 09:00-13:30...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS