Menu główne

Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2022 - debata z udziałem mieszkańców

Herb Zgierza
Data publikacji: 
23.05.2023
Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2022 - debata z udziałem mieszkańców

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późń. zm.) Prezydent Miasta Zgierza do dnia 31 maja 2023 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta Zgierza (RMZ) Raportu o stanie gminy. Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Zgierza w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał RMZ i budżetu obywatelskiego. 

Rada Miasta Zgierza będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Sesja ta planowana jest na dzień 29 czerwca 2023 r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza składać należy do dnia 31 maja 2023 r. do godz. 16:00 (Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pałwa II nr 16, pok. 109).

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 
Grzegorz Robert Leśniewicz 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Zgierza

Zobacz: Raporty o stanie Gminy Miasto Zgierz za lata 2018-2021 (link do strony BIP)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 19 czerwca 2024 roku, na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się: Upał (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 do godz. 19:00 - temperatura...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS