Menu główne

Raport ze stanu wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz - Ankieta

grafika
Data publikacji: 
24.05.2022
Raport ze stanu wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz - Ankieta

Gmina Miasto Zgierz w 2015 roku wdrożyła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 przyjęty uchwałą NR XIII/157/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. i zmieniony uchwałą Nr XXX/358/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz".

Jest to bardzo ważny dokument, który stanowi podstawę do aplikowania o dofinansowanie inwestycji redukujących emisję CO2, czyli takich, które zmniejszają zużycie energii lub prowadzą do jej efektywnego wykorzystania, ograniczają szkodliwe emisje zanieczyszczeń oraz wdrażają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: 

 • docieplenie budynków, 
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
 • wymiana źródła ciepła, 
 • wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, 
 • budowa nowych obiektów pasywnych/energooszczędnych, 
 • wymiana urządzeń i oświetlenia na energooszczędne, 
 • wymiana środków transportu na niskoemisyjne itp. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) przynosi gminie wiele korzyści takich jak pozyskanie dofinansowań do zadań proekologicznych, redukcja zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie energochłonności, poprawa infrastruktury, wdrożenie nowych technologii i wiele innych sprzyjających rozwojowi gminy.

Po upływie kilku lat w naszej gminie nastąpiły znaczące zmiany dotyczące wykorzystania energii, dlatego wobec przyjętych zobowiązań przystąpiono do sprawdzenia stopnia wdrożenia zadań wynikających z tego dokumentu.

Raport pozwoli ocenić jakie efekty przyniosły inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w naszym mieście, zarówno przez mieszkańców, jak i podmioty gospodarcze i użyteczności publicznej. Będzie to sygnał czy zaplanowane inwestycje przyniosły oczekiwane rezultaty oraz czy prawidłowo jest realizowana gospodarka energetyczna. Celem jest również ocena aktualnej sytuacji energetycznej w gminie, a w szczególności sposobu zabezpieczenia potrzeb grzewczych mieszkańców i przedsiębiorców.

Wykonawcą Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz raportu finalnego jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Andrzej Gołąbek z siedzibą w Łodzi, www.auipe.pl.

Zwracamy się zatem do Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność oraz informacji dotyczących środków transportowych.

ANKIETA:

 • w wersji on-line - https://ankietaplus.pl/s/IMPLEMENTACJA_PGN_ZGIERZ - ankieta dostępna przez przeglądarkę internetową,

 • w formacie edytowalnym (do pobrania poniżej) - ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną (na adres e-mail: auipe@auipe.pl),

 • w formacie pdf (do pobrania poniżej) - ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie:

  • zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem (na adres: auipe@auipe.pl) 
  • lub wypełnioną ankietę złożyć bezpośrednio do Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II nr 16 - parter). 

Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Niemniej zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w pracach nad Raportem z implementacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz, aby przygotowywany dokument w jak największym stopniu był oparty o dane rzeczywiste, a nie szacunkowe. 

W czasie ankietyzacji nie zbieramy żadnych danych osobowych. Udostępnione informacje będą użyte tylko do wyznaczania ogólnych bilansów i trendów, bez ujawniania szczegółów dotyczących adresu czy właściciela budynku.

Do pobrania: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
24053
Usuń

W lipcu 2022 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2022 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
23768
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu (28.04.2022 r.);  do...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS