Menu główne

Działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza

Data publikacji: 
21.12.2021
Działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza

Urząd Miasta Zgierza informuje, że na terenie miasta Zgierza obowiązuje Uchwała nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwała antysmogowa (link do uchwały), która stanowi, że:

 • od 01.05.2018 r. wszystkie nowo montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189,
 • od 01.01.2022 r. wszystkie nowo montowane kominki i piece - miejscowe ogrzewacze pomieszczeń powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185,
 • do 01.01.2023 r. wymienić należy wszystkie kotły pozaklasowe tzw. "KOPCIUCHY",
 • do 01.01.2025 r. należy dostosować bądź wymienić piece i kominki, których eksploatację rozpoczęto przed 01.05.2018 r. do wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185,
 • do 01.01.2027 r. wymienić należy kotły klasy 3 i 4,
 • do tzw. śmierci technicznej dopuszcza się eksploatację kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,
 • zakazuje się spalania paliw najgorszej jakości czyli: miału węglowego, węgla brunatnego oraz paliw z jego udziałem, mułów i flotokoncentratów węglowych, paliw zawierających biomasę stałą o wilgotności >20%, do kontroli posiadać trzeba świadectwa jakości używanych paliw stałych (np. węgla kamiennego).

Natomiast dla instalacji zainstalowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej okresy dostosowawcze zostały skrócone:

 • dla kotłów do 01.01.2020 r.
 • dla kominków i pieców do 01.01.2022 r.

Ponadto preferowane są działania w zakresie:

 • podniesienia efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację tj. docieplenie ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zastępowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych: podłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej lub instalowaniem urządzeń opalanych gazem, kotłami zasilanymi olejem opałowym, ogrzewaniem elektrycznym, OZE (pompami ciepła), kotłami spełniającymi wymagania ekoprojektu.

Na powyższe zmiany można uzyskać dofinansowanie z programu "Czyste powietrze". Informacje o dofinansowaniu udzielane są w punkcie konsultacyjno informacyjnym programu "Czyste powietrze" w Urzędzie Miasta Zgierza (wtorek w godz. 12:00-17:00, środa w godz. 8:00-14:00), tel. 42 714 32 33.

Katalog dobrych praktyk na rzecz ochrony powietrza:

 • bezwzględny zakaz spalania śmieci,
 • sadzenie drzew i krzewów, zwłaszcza rodzimych, miododajnych, w zależności od stanowiska gatunków tj. wierzby, klony, irgi, głogi, grusze, jarzęby, śliwy wiśniowe, wiśnie wonne, drzewa iglaste, oraz pnączy,
 • ochrona i dbałość o drzewa i krzewy, ograniczenie koszenia trawników, zakładanie i utrzymanie łąk kwietnych, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zatrzymywanie i zagospodarowanie wody deszczowej,
 • ograniczanie jazdy samochodem, preferowanie ekologicznych środków transportu,
 • ograniczanie zastosowania aerozoli z freonem,
 • redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej np. stosowanie energooszczędnych urządzeń elektrycznych, poprzez krótkie, a intensywne wietrzenie, stosowanie energooszczędnego oświetlenia,
 • promowanie postaw ekologicznych.

Stosowanie powyższego przyczynia się do ochrony i poprawy jakości powietrza, zanieczyszczonego głównie na skutek niskiej emisji - czyli emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzącej z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych.

Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza ze znacznej ilości źródeł na niewielkiej wysokości ponad powierzchnie ziemi co powoduje wyjątkowo dużą uciążliwość dla środowiska. Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na organizmy i może powodować problemy zdrowotne u ludzi takie jak, alergie, niedokrwienie serca, zwiększenie ryzyka infekcji dróg oddechowych, bóle głowy, problemy z wątrobą, pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

W przypadku przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10 należy rozważyć:

 • ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • ograniczenie wietrzenia pomieszczeń,
 • unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (bieżące dane pomiarowe). 

Komunikat Urzędu Miasta Zgierza

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
24053
Usuń

W lipcu 2022 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2022 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
23768
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu (28.04.2022 r.);  do...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS