Menu główne

DRGANIA PRZESTRZENI

14.02.2009 (sobota) o godz. 11 w hali MOSiR (ul. Wschodnia 2) odbędą się II Zgierskie Spotkania Taneczne "DRGANIA PRZESTRZENI" pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza Jerzego Sokoła.

Jest to ogólnopolski konkurs różnych form tanecznych, organizowany po raz drugi przez Spółdzielczy Dom Kultury "SEM" Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza. Początek prezentacji konkursowych o godz. 11.00. Dodatkową atrakcją będzie występ gwiazd z programu You can dance.

W roku ubiegłym uczestniczyło 37 zespołów z udziałem ok. 800 tancerzy.

Cele imprezy:

 • konfrontacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych z różnych ośrodków kulturalnych
 • popularyzowanie różnych form tanecznych
 • wymiana pomysłów artystycznych
 • promocja talentów estradowych


Warunki uczestnictwa:
II Zgierskie Spotkania Taneczne odbywają się na zasadzie indywidualnych zaproszeń kierowanych bezpośrednio do wybranych zespołów.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 31 stycznia 2009 na adres:
SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY "SEM"  Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
95-100 ZGIERZ UL. PARZĘCZEWSKA 21
TEL./FAX 0-42 716 40 02 lub 0-42 716 35 65
Wpisowe od członka zespołu wynosi - 10 zł.
Wpłaty należy dokonać do dnia 06 lutego 2009 roku na konto: PKO BP S.A. O/Zgierz 18 1020 3440 0000 7402 0013 0849 z dopiskiem: II Zgierskie Spotkania Taneczne

Kategorie taneczne:

 • taniec współczesny (inscenizacja, widowisko taneczne, miniatura, etiuda taneczna)
  1 lub 2 układy taneczne - łączny czas prezentacji do 10 minut
 • taniec nowoczesny (disco, hip-hop, show-dance, funky, jazzU
  1 lub 2 układy taneczne - łączny czas prezentacji do 8 minut
 • Wyłącza się taniec ludowy i formacje tańca towarzyskiego.


Kategorie wiekowe:

 • do 11 lat - bez podziału na kategorie taneczne
  1 lub 2 układy taneczne - łączny czas prezentacji do 8 minut
 • 12-15 lat
 • powyżej 15 lat

Wiek większości grupy (2/3 zespołu) decyduje o przydziale do danej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przekwalifikowania zespołu do innej kategorii wiekowej.

Kryteria oceny i nagrody:
Konkurs oceniać będzie 3-osobowe profesjonalne jury biorące pod uwagę:

 • oryginalność i nowatorstwo choreografii
 • technikę wykonania
 • dobór repertuaru, muzyki i kostiumów
 • ogólny wyraz artystyczny prezentacji


Jury przyzna nagrody w kategoriach wiekowych oraz:

 • specjalną nagrodę Prezesa Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  dla tancerza za indywidualność sceniczna
 • nagrody dla choreografów za szczególny wyraz artystyczny

Uwagi końcowe:

 • uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
 • każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów
 • organizator nie ubezpiecza uczestników
 • organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju
 • nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni
 • wszystkie sprawy sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator


Dane techniczne:

 • wymiary sceny 11m x 11m
 • podkłady muzyczne - płyty CD, mini disc
 • wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez obuwia


Ramowy program imprezy:

 • godz. 08:30 - 10:30 - rejestracja i próby techniczne
 • godz. 11:00 - prezentacje konkursowe wg kategorii wiekowych, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród


Dodatkowe informacje:
JADWIGA SKWAREK - tel. 0-42 716 35 65 lub mobile: 500 349 953
www.sem.zgierz.com.pl

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS