Menu główne

Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2006, 2007)

 

Projekty zrealizowane przy pomocy środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 


Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2006) 

Celem realizowanego zadania było podniesienie atrakcyjności ekologicznej i rekreacyjnej Parku Miejskiego jako najstarszej i najbardziej reprezentacyjnej części zespołu parków w Zgierzu. 

Zadanie polegało na dokonaniu cięć korekcyjno-sanitarnych i zabiegów chirurgicznych na starodrzewiu oraz założeniu trawników wzdłuż głównych alei spacerowych i nasadzeń pięciu rabat z roślin wieloletnich. 

Koszt całkowity realizacji zadania: 150.440,32 zł 
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 41.027,10 zł 

Okres realizacji zadania: 2006 


Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2007) 

Zadanie było kontynuacją rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu. W projekcie tym została zrewitalizowana dalsza część parku. 

Zadanie to polegało na karczowaniu drzew wraz ze ścięciem, obcięciem konarów, przewróceniem, odkopaniem pni wraz z zasypaniem dołów, karczowaniem pni po ściętych w latach ubiegłych drzewach. Powstały tam rabaty, na których posadzono rośliny wieloletnie. 

Celem realizowanego zadania było podniesienie atrakcyjności ekologicznej i rekreacyjnej Parku Miejskiego jako najstarszej i najbardziej reprezentacyjnej części zespołu parków w Zgierzu. 

Koszt całkowity realizacji zadania: 133.734,00 zł 
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 53.494,00 zł 

Okres realizacji zadania: 2007 


 Wszystkie wyżej wymienione projekty dofinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
http://www.wfosigw.lodz.pl/

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

27399
Usuń

Tymczasowe lokalizacje

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza - ul. A. Musierowicza 2 w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. TrauguttaKontakt...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 29 lutego 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS