Menu główne

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu

jest organizacją pozarządową i niedochodową, kołem terenowym organizacji o zasięgu ogólnopolskim z Zarządem Głównym w Warszawie. Koło jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Łodzi pod nr 265 w rejestrze stowarzyszeń dział „A”, KRS 0000046184 i posiada osobowość prawną. 

Obejmuje opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny ze Zgierza i okolicznych gmin województwa łódzkiego.Logotyp Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a

tel./fax 42 716 10 94
tel. 42 717 47 11

e-mail: psouu@miasto.zgierz.pl
www: www.psouu.miasto.zgierz.pl


MISJA

  • Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz rozwój, zaradność życiową i funkcjonowanie w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  • Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociągają za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie przekształcić własny ból w gotowość niesienie pomocy innym.

CELE
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznymi zawodowym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4 Statutu)

CZŁONKOWIE
Członkami zwyczajnymi mogą być rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, same te osoby, członkowie rodzin, opiekunowie prawni oraz osoby zainteresowane wsparciem działań PSOUU, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra. (Art. 7 §1)
Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne przyczyniające się materialnie działalności statutowej Stowarzyszenia (Art. 8 §1)

FORMY DZIAŁALNOŚCI
Koło PSOUU w Zgierzu Realizuje zadania z zakresu terapii, opieki medycznej, rehabilitacji, wsparcia socjalnego i zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie: dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizację i prowadzenie placówek:

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniu 19 lipca 2024 roku w godzinach 08:00-14:00: ul. Polna numery 32-34.   Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy. Spółka "Wodociągi...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS