Menu główne

Stowarzyszenie "Orzeł"

 

95-100 Zgierz, ul. Witkacego 23/37

e-mail: su.orzel@skrzynka.pl
www: www.osu.orzel.wizytowka.pl

Prezes zarządu: Karol Maśliński
V-ce Prezes Zarządu: Wacław Walczak

Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe "Orzeł" działa na mocy ustawy z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z póź. zm.) oraz własnego statutu.

Cel działania:

Podejmowanie działań zmierzających do zrealizowania programu powszechnego uwłaszczenia w Polsce. Cel realizowany poprzez formację moralną i intelektualną członków, informowanie oraz edukację społeczną i ekonomiczną obywateli, przeciwdziałanie zawłaszczaniu majątku państwowego i gminnego, wspieranie działań zmierzających do uchwalenia ustaw uwłaszczeniowych i tworzenie lokalnego rynku kapitałowego.

Zasady działania:

Integracja w duchu miłości do Boga i Ojczyzny. Brak barier przynależności do partii politycznych. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym regionu, dopingowanie sfer rządzących, pobudzanie grup społecznych, organizacji, samorządowców. Organizowanie spotkań z ekspertami wykładów zwłaszcza na tematy społeczne i gospodarcze. Stwarzanie zaplecza społecznego, politycznego i edukacyjnego dla koncentracji kapitału i inwestowania go w społeczności powiatowej.

Motto Stowarzyszenia:

„Właścicielem majątku między Bugiem a Odrą jest słowiański naród polski. Naród ten, to wielka wspaniała rodzina, która jak dobry gospodarz winna swój majątek pilnować i pomnażać. Tylko zły gospodarz własny majątek marnotrawi i oddaje innemu!".

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS