Menu główne

Warunki zabudowy – jak je uzyskać?

grafika
Data publikacji: 
04.04.2022
Warunki zabudowy – jak je uzyskać?

Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego to podstawowe dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy domu lub innej inwestycji – jeżeli na danej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego może złożyć każdy, nie musisz być właścicielem nieruchomości, czy też posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek.

Co zrobić krok po kroku?

 1. Przygotuj i złóż wniosek oraz załączniki

  Urząd sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników.

  • Do wniosku zawsze należy dołączyć:
   • mapę zasadniczą, a w przypadku jej braku – mapę ewidencyjną;
   • załączniki graficzne. 
  • Do wniosku w zależności od potrzeb należy dołączyć:
   • zapewnienie o możliwości dostępu do sieci zakładu energetycznego, zakładu wodno-kanalizacyjnego;
   • pełnomocnictwo;
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
   • kopię decyzji środowiskowej.

  W przypadku braków, urząd wezwie Cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni.

 2. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego

  Jeśli Twój wniosek był kompletny, to urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne. Stronami mogą być np. właściciele nieruchomości, na które oddziałuje planowana inwestycja.

 3. Urząd wyznaczy obszar analizowany

  W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej urząd wyznaczy obszar analizowany, na którym zostanie przeprowadzona analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 4. Urząd uzgodni projekt decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z innymi urzędami

  Urząd występuje o wymagane uzgodnienia projektu decyzji z innymi urzędami m.in. w kwestii obsługi komunikacyjnej, ochrony środowiska, ochrony zabytków.

 5. Otrzymasz decyzję

  Decyzję otrzymasz w ciągu:

  • 21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora; 
  • 65 dni – w przypadku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
  • 90 dni – w pozostałych przypadkach. 

Instrukcja wypełnienia wniosku - link do instrukcji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - link do wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza 


Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza (zakładka "Załatw sprawę - Procedury"): 


Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20692
Usuń

Ostrzeżenia: burze z gradem oraz silny wiatr

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2Ważność: od godz. 00:00 dnia 21.05.2022 do godz. 08:00 dnia 21.05.2022 r. Obszar: województwo łódzkie...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 16.05.2022 r. w godz. 08:00-14:30: ul...
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
24053
Usuń

W lipcu 2022 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2022 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
23768
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu (28.04.2022 r.);  do...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS